Naša stranka “polupala lončiće”, od OSCE-a zahtjevaju nemoguće

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Naša stranka je danas uputila saopćenje povodom posljednjih događaja koji se odnose na rad VSTV-a u kojem su pozvali OSCE da imenuje privremenu upravu te bh. pravosudne institucije. Jednostavnim pregledom djelovanja Misije OSCE-a u oblasti pravosuđa može se zaključiti da je Naša stranka napravila grešku u koracima i zahtjevala nemoguće.

U saopćenju je navedeno da Naša stranka zahtjeva da kompletan saziv aktuelnog saziva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) na čelu s predsjednikom Milanom Tegeltijom, odmah podnese ostavke na članstvo, a da OSCE u okviru svojih ovlaštenja imenuje Privremenu upravu VSTV-a i da sve domaće i međunarodne organizicije ili tijela u okviru svojih ovlaštenja poduzmu mjere kojima bi se zaustavilo dalje urušavanje pravosuđa i kako bi se sanirali nedostaci u pogledu imenovanja koja je proveo sadašnji sastav VSTV-a.

Ipak, nije jasno na čemu u ovoj političkoj stranci temelje svoje zahtjeve kada se u detaljnom i jasnom opisu Misije OSCE-a u BiH nigdje ne navodi nadležnost niti mogućnost u okviru svojih ovlaštenja da smjenjuju ili imenuju bilo kakvu upravu VSTV-a.

“Misija pruža podršku krivičnopravnom sistemu u rješavanju ozbiljnih i osjetljivih krivičnih djela na pravedan i djelotvoran način. U bliskoj saradnji sa domaćim institucijama, Misija organizuje obuke i okrugle stolove za sudije, tužioce, policiju, advokate odbrane i osoblje za podršku, o odabranim temama identifikovanih putem svog Programa praćenja sudskih postupaka”, navodi se iz OSCE-a.

Daljim pregledom šta predstavlja njihovu misiju u našoj zemlji može se pronaći da OSCE prati, izvještava i procjenjuje odgovore pravosudnih organa na predmete ratnih zločina, krivičnih djela počinjenih iz mržnje i trgovine ljudima, što omogućuje identifikovanje prepreka pravednom i efikasnom krivičnopravnom sistemu, a što dalje predstavlja osnovu za davanje konkretnih savjeta nadležnim tijelima vlasti u cilju poboljšanja rada pravosudnih institucija i osiguravanja pravde za žrtve.

Dalje se kaže da Misija OSCE-a teži ka tome da javnost bolje razumije pravosuđe i ka tome da promoviše transparentnost pravosuđa, tako što omogućuje da najnovije informacije u vezi sa predmetima ratnih zločina budu dostupne javnosti, između ostalog i putem interaktivne mape predmeta ratnih zločina, koju je izradila Misija.

Govoreći o djelovanju u okviru bh. pravosuđa iz OSCE-a su istakli da će od početka misije u BiH pratiti trendove u smislu lokacija, prirode i učestalosti krivičnih djela počinjenih iz mržnje, koji se objavljuju svakog mjeseca na posebnoj internetskoj platformi da bi se informisali i angažovali građani. Također ističu saradnju sa univerzitetima u BiH kroz organizovanje predavanja i radionice za studente prava, sa ciljem da se oni upoznaju sa pravnim izazovima borbe protiv ozbiljnih i osjetljivih krivičnih djela.

Po navedenom zahtjevu Naše stranke, kako Klix.ba saznaje, sutra će se oglasiti i iz OSCE-a.

Više vijesti