PAS BRNJO TRI DANA ÈEKAO NA TERASI KUÆE DA SE VODA POVUÈE