Neuspjelo prebacivanje odgovornosti: Agencija za državnu službu FBIH donijela odluku u korist Aide Memišević Ihtijarević

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Disciplinske prijave koje je podnijela nositeljica izvršne vlasti u slučaju “Atlas D” protiv službenica Općine Visoko Nidžare Hadžiomerović i Aide Memišević Ihtijarević doživjele su fijasko, a samim tim i pokušaj prebacivanja odgovornosti za neodgovorno i nesavjesno ponašanje u službi.

Nakon što je Agencija za državnu službu još ranije donijela odluku u korist Nidžare Hadžiomerović, dan poslije identična odluka je donesena i u slučaju Aide Memišević Ihtijarević.

Podsjećamo, zanemarivanje naredbe Ureda za žalbe, a vezano za zimsko održavanje puteva na općini Visoko koje je trebalo da dobije firma Atlas D, to je glavni razlog zašto su žrtvovane Nidžara Hadžiomerović i Aida Memišević Ihtijarević. Zbog toga je pokrenut prekršajni postupak jer su se nositelji izvršne vlasti oglušili na dopise Agencije za javne nabavke FBiH. A kada su član Komisije i rukovodilac službe, Hadžiomerović i Memišević Ihtijarević, odbile da potpišu nakaradnu odluku, uslijedila je disciplinska prijava koja je na žalost nositeljice izvršne vlasti odbijena.

Nezadovoljni u zgradi Općine rezultira disciplinskim prijavama protiv uposlenika

Više vijesti