Ni nakon deset godina BiH nema plan za odbranu od prirodnih katastrofa

Dok su na cijelom prostoru BiH ovih vrućih ljetnih dana bila aktivna brojna požarišta, aktivnosti institucija BiH za provedbu zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći, prema najnovijem izvješću revizora, ocjenjene su katastrofalnima, piše Večernji list BiH.

Nijedna aktivnost koja je planovima Vijeća ministara BiH zacrtana još prije desetak godina nije realizirana.

Zbog svega je, kako ističu revizori, “postupak donošenja planskih i operativnih dokumenata zaštite i spašavanja dugotrajan i bez funkcionalnog mehanizma koji bi nadležnim institucijama omogućio praćenje i kontrolu provedbe”.

Napominju kako Vijeće ministara BiH donosi procjenu ugroženosti BiH od prirodnih ili drugih nesreća koju izrađuje i predlaže Ministarstvo sigurnosti, ali ni taj oblik saradnje ne funkcionira.

Takva saradnja je definirana i predviđena okvirnim zakonom iz 2008. godine, a zakon je službeno donesen 2012. godine.

– Iako su se u tom razdoblju događale vremenske nepogode, kao i majske poplave 2014. godine, procjena ugroženosti nije do sada ažurirana. Ministarstvo sigurnosti još nije dostavilo na usvajanje program razvoja sistema zaštite i spašavanja institucija i tijela BiH. Tim programom određuju se politika i strategija zaštite i spašavanja ljudi te materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, definiraju se razvojni programi, projekti i strateški pravci razvoja zaštite i spašavanja u BiH u skladu okvirnom zakonu.

Odluka o formiranju posebne mješovite jedinice nije upućena na usvajanje Vijeću ministara BiH, niti su izvršene aktivnosti na praktičnoj provedbi strukturiranja jedinice i njenom temeljnom opremanju i obučavanju iako je predviđeni rok u strateškim dokumentima Ministarstva sigurnosti za završetak tih aktivnosti bio kraj 2015. godine. BiH nema uspostavljen sustav hitnih poziva 112 – stoji u najnovijem izvještaju revizora.
Napominju kako u funkciju još uvijek nije stavljeno Koordinacijsko tijelo BiH za zaštitu i spašavanje, i to pogotovo tokom krizne situacije poplava iz 2014. godine.

Evidentna je neučinkovitost ponovne uspostave tog tijela nakon isteka mandata ranijim članovima. Operativno-komunikacijski centar BiH – 112 suočen je s problemom dostave dnevnih izvještaja od operativnih centara nižih razina vlasti.

“Mrtvo slovo na papiru”

Na novu institucija BiH, u čijoj nadležnosti je sistem zaštite i spašavanja, nije razvijen sistem odnosno nisu utvrđene procedure kojima bi se obavljala provjera jesu li na lokalnim razinama angažirani svi raspoloživi resursi prije nego što se uputi zahtjev za angažiranjem Oružanih snaga BiH, prije svega, helikoptera.

Spomenimo kako je Vijeće ministara BiH još 2011. napravilo veliki elaborat pod nazivom “Procjene ugroženosti BiH od prirodnih i drugih nesreća”.

U njemu je naglašeno kako za buduća planiranja razvoja institucijama treba omogućiti kvalitetan znanstveno-istraživački rad, osposobiti ih za kvalitetniji operativni rad u segmentima nadzora vremena, analiza i prognoza, klimatologije, agrometeorologije i hidrologije, prognostičkog i klimatološkog modeliranja te razvoju modernog sistema upozoravanja koji već postoji u Europskoj meteorološkoj zajednici.

Spomenuti dokument ostao je “mrtvo slovo na papiru” jer je od navedenog malo napravljeno ili nije ništa.