Niko ne želi biti direktor JU Dom zdravlja Visoko

JU Dom zdravlja Visoko je 08.07.2020.godine raspisala Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ove javne ustanove na koji se kako saznajemo do danas nije prijavio niko.

Kako nadalje saznajemo dosadašnja v.d direktorica dr. Džemila Mustafić u četvrtak 30.07. odlazi u penziju i po automatizmu na njeno mjesto bi trebala doći zamjenica v.d direktorice dr. Mirsada Omerbegović.

Interesantno je da visočki Dom zdravlja već dugo vremena ima problema u organizaciji a tome u prilog govori i zvaničan izvještaj o poslovanju iz prošle godine sa minusom od 169.000KM, zatim činjenica da tri puta produžavaju mandat vršioca dužnosti direktora što je u suprotnosti sa zakonom te odluka Upravnog odbora iznesena na sjednici Gradskog vijeća da Kanton preuzme nadležnost nad ovom javnom ustanovom.