Novalić iznio podatke o broju zaposlenih i nezaposlenih, kompanijama, BDP-u i zaduženjima

Ukupno je realizirano 64 posto reformske agende. Radi se o četiri oblasti agende a koje se odnose na oporezivanje, javne finansije, poreznu politiku, reformu tržišta rada, poslovno okruženje i socijalnu sfera. Sada se intenzivira borba protiv korupcije i reforma javnog sektora koji je do sada držan pod kontrolom moratorijem na zapošljavanje.

Kada je u pitanju odnos zaposlenih i nezaposlenih stanje je sljedeće.

“Naša brojka je da je broj zaposlenih sa 30. septembrom dostigao 412.000, što je za 36.000 više novouposlenih. To je rezultat naše ekonomske politike. Naravno, dobili smo i novih 25 hiljada penzionera, i na njihoava mjesta je također zaposleno 25 hiljada novih ljudi, ali to nisu novostvorena radna mjesta. Moram napomenti da je to donekle umanjilo naš rezultat u novostvorenim radnim mjetima. Jer jedna prosječna vlada je imala do sada 14 ili 15 hiljada penzionera, a mi u dvije godine i šest mjeseci imamo 25 hiljada”, rekao je Novalić.

I nezaposlenost je pala prvi put poslije rata.

” Za 39 hiljada, sa 391 hiljade na 350 hiljada i već idući mjesec će taj broj glasiti 340 hiljada i nešto zato što smo u ponedeljak proveli program poticaja o zapošljavanja gdje sa 14 miliona KM, dobili smo novih 3800 prijava koje ćemo dodati na ovih 36 hiljada i ja se nadam da ćemo u novu godinu ući sa 40 hiljada novostvorenih radnih mjesta”, kazao je Novalić.

Vlada je analizirala i u kojim kompanijama su stvorena nova radna mjesta. Dijele se u dvije oblasati – startup kompanije i već etablirane. U prvoj kategoriji lider je lukavački Boxmark osnovan 2016. godine sa 422 uposlena. U već etabliranim kompanijama lider je ASA Prevent.

” u ASA Preventu 2019 ljudi novouposlenih u periodu od dvije i pol godine našeg mandata. Bingo Tuzla je drugi 1814 i negdje na začelju je Igman Konjic sa 192”, dodao je Novalić.

Ovome treba dodati i da je Tešanj prvi na listi gradova koji stvaraju najveći broj novouposlenih sa 1747 novih radnih mjesta tokom mandata ove Vlade.

” To su rezultati i istovremeno odgovori gdje to i koje firme upošljavamo. Neki kažu da se u njihovom haostoru niko nijenzaposlio. Ja stvarno nemam vremena da brojim haustore, dovoljno je da brojim deset prvih kompanija i deset prvih gradova”, dodao je.

Broj novoregistrovanih privrednih subjetkata je nakon dugogodišnje stagnacije sada na brojci od 2700.

” Drugi parametar po kojem pratimo jeste bruto-društveni proizvod. Mi smo ga naslijedili sa 17 milijardi i 965 miliona a sada je 20 milijardi i tri miliona. Znači skočio je za 11, 12 posto”, navodi premijer.

To je rezultiralo i većim prikupljanjem indirektnih i direktnih poreza, izvoz Federacije također je porastao kao i dobit u kompanijama.

“Ja ću još jedan podatak reći koji mene iritira jer nam stalno govore da se zadužujemo, jer neko tretira trezorsko zaduživanje koje je nekad neko zamijenio za novac i nama ostavio da to vraćamo, da se stalno zadužujemo i to stvara optiku zaduživanja. Mi smo naslijedili 6 milijardi i 253 miliona zaduženosti a sada smo na 30.9 na 5 milijardi i 757 miliona. Znači za 506 miliona KM smo smanjili zaduženost Federacije”, zaključio je premijer Novalić.