Novi komesar MUP ZE-DO kantona bit će vrsni stručnjak dr. Nermin Šehović!?!

Bila je subota 31. juli ove godine kada je raspisan konkurs za novog komesara MUP-a ZE-Do kantona. Prethodno je dosadašnjem komesaru Semiru Šuti, Skupština ZDK-a oduzela čin i prije isteka mandata, poslala ga u penziju zbog navršenih 40 godina staža, iako su bile zakonske mogućnost da dobvši svoj mandat u maju naredne godine.

Trenutno funkciju policijskog komesara, po Zakonu o unutrašnjim poslovima do raspisivanja i okončanja konkursne procedure, obavlja jedan od prijavljenih kandidata i načelnik Sektora uniformisane policije Adis Imamović.

Konkurs je okončan juče i javilo se 5 kandidata. Pored pomenutog Imamovića, svoje prijave su predali i aktuelni šef odsjeka za privredni kriminal i korupciju Rusmir Šišić, aktuelni načelnik PU Zenica, Admir Gazić, komandir PU Kakanj Vahidin Topalović.

Posljednjeg dana samo nekoliko minuta prije zatvaranja konkursa, prijavio se doktor pravnih nauka i elspert za oblast krivičnog prava federalni inspektor i aktuelni šef Detasmana Zenica Nermin Šehović.

Kako saznajemo iz diplomatskih izvora, Šehović se na konkurs prijavio na njihovo insistiranje, prije svega američke ambasade i OHR-a. Podsjećamo ovaj Kanton se nalazi na crnoj listi zbog stranačkih korumpiranih zvaničnika koji su unaprijed izabrali svoje favorite kako bi i dalje učestvovali u koruptivnim radnjama i u potpunosti preuzeli policijsku kontrolu čime bi građane stavili u potpunu izolaciju. To znači blokadu međunarodnih investicija i pomoći.

Poznato je da će sedmočlani Nezavisni odbor Zeničko-dobojskog kantona koji je i objavio konkurs za imenovanje policijskog komesara kantonalnog MUP-a izabrati komesara. Prema dosadašnjim saznanjima A-SDA diktira ovaj proces, a podršku joj pružaju SDA, Stranka za BiH , HDZ,i ministar MUP-a Dario Pekić.

Stav Američke vlade koji podržavaju i OSCE i OHR je da ovdje politika ne smije biti umiješana. Saznajemo i to da Šehovića kao profesionalca, posebno favorizira savjetnik Ureda za borbu protiv korupcije Erik Larson. Naime, Šehović je dokazani i referentni policajac koji nikada nije bio u političkim strukturama. U svojoj karijeri išao je korak po korak od najuspješnijeg učenika policijske škole, završenog Pravnog fakulteta u Sarajevu na kome je potom magistrirao, specijalizirao i doktorirao.

U praksi je obavljao poslove policajca istražitelja, šefa Odsjeka za krvne delikta, istražitelja za organizirani kriminal, te profesora Policijske akademije. Na listi je eksperata OSCE iz oblasti krivičnog prava, a bio je predstavnik policijskih sluzbenika FBIH u radnim tijelima VSTV- a. Završio je i FBI akademiju SAD-a.

Za razliku od ostalih kandidata, koji su u različitim sukobima sa predstavnicima Tužilastva i opterećeni raznim procesima, upravo zbog dobrog poznavanja prilika u korumpiranom pravosuđu, aktuelna politčka garnitura u ZDK učinit će sve da eliminira Šehovića iz posla gdje profesija mora biti iznad zahtjeva dnevne politike.

Unesite komentar