Novi krov na zgradi KS-53 na adresi Aleja šehida Resula br. 2

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko, da su završeni građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-53 na adresi Aleja šehida Resula br. 2.

Radove je izvodila firma Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 15.433,50 KM.
Na navedenoj zgradi realizovani su sljedeći građevinsko-zanatskih radovi: demontaža i skidanje dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, nabavka i ugradnja samara, postavljanje horizontalnih i vertikalnih oluka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Završeni radovi finansirani su: 25% iz Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu, 6% iz tekućeg održavanja i 69% iz sredstava stanara navedenog kućnog savjeta.

Unesite komentar