Obavijest o biračkim mjestima za lokalne izbore od 7.10.2012. godine

Biračko mjesto 116A001 ARNAUTOVIĆI – poslovni prostor vl. Zlatan Cico, Mulići – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-ARNAUTOVIĆI, BOSNIĆI, MULIĆI

Biračko mjesto 116A002 BUCI I– OŠ «Alija Nametak» Buci – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-BUCI, DAUTOVCI, REZAKOVINA, SLATINA

Biračko mjesto 116A003 CENTAR I – OŠ «Safvet-beg Bašagić» Visoko – za birače sa područja ulica:

-ČABARAVDIĆA, DELAHMETOVIĆA, DONJA MAHALA, HAZIMA DEDIĆA, ISLAMOVIĆA, SKOPLJAKA, TRG DŽEMALA BIJEDIĆA

Biračko mjesto 116A004 CENTAR II – OŠ «Safvet-beg Bašagić» Visoko – za birače sa područja ulica:

-BIJELA DŽAMIJA, BULAKLINA, BURIĆA, ČARŠIJSKA, HADŽIHASANOVA, IV ULICA, A.IZETBEGOVIĆA, JEVREJSKA, MATRAKČIJINA, NJEGOVIĆA, ORUČA, PERENDINA, SALIHBEGOVIĆA, SARAČICA, ŠAHINOVIĆA, TABHANSKA, TEKIJA, VI ULICA, TRG ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI

Na ovom biračkom mjestu glasaće i birači sa prebivalištem u drugoj općini a glasaju lično za izbornu jedinicu Visoko.

Biračko mjesto 116A005 BUZIĆI – poslovni prostor vl. Husref Hadžialić – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-BUZIĆI, UPOVAC

Biračko mjesto 116A006 B.MAHALA – društveni dom – za birače sa područja naseljenog mjesta:

-BUZIĆ MAHALA

Biračko mjesto 116A007 DOBRINJE – OŠ «Mehmedalija Mak Dizdar» Dobrinje – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-DOBRINJE, GRAB, DONJA SEOČA, GORNJA SEOČA

Biračko mjesto 116A008 GODUŠA I – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-GODUŠA, POREĐE

Biračko mjesto 116A009 UVORIĆI – poslovni prostor vl. Irfan Smajlović, Uvorići – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-UVORIĆI, KOVAČIĆI, ŠAČIĆI

Biračko mjesto 116A010 MALI TRNOVCI – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-MALI TRNOVCI, PRHOVO, SMRŠNICA

Biračko mjesto 116A011 GRAČANICA I – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ V.Čajno – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-MALO ČAJNO, VELIKO ČAJNO, BOGOŠIĆI

Biračko mjesto 116A012 KOLOŽIĆI – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-BEŠIĆI, BRDO, DOL, KOLOŠIĆI, PUČIŠTE

Biračko mjesto 116A013 KRALUPI – privatna kuća vl. Džafić Zihnija u Dvoru – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-ĆATIĆI, ČIFLUK, DVOR, GINJE, HOLIĆI, JELAŠJE, RATKOVCI, VIDOVIĆI

Biračko mjesto 116A014 LIJEŠEVA – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-DOBRO SELO, LIJEŠEVA, SVINJAREVO

Biračko mjesto 116A015 DONJE MOŠTRE – OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» D.Moštre – za birače sa područja naseljenog mjesta:

-DONJE MOŠTRE

Biračko mjesto 116A016 HLAPČEVIĆI – poslovni prostor vl. Kapo Smajo, Hlapčevići – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-HLAPČEVIĆI, HANOVI, VILENJAK

Biračko mjesto 116A017 ŠARENI HANOVI – OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» D.Moštre – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-ŠARENI HANOVI, BRADVE, KALOTIĆI

Biračko mjesto 116A018 LUKE I – prostorija bivšeg SIZ-a stanovanja – za birače sa područja Naselja Luke:

-NASELJE LUKE BB, NASELJE LUKE 3A, 3B, 3C, 3D, 3L, NASELJE LUKE 4A, 4B, 4BL, 4C, 4D, 4L, NASELJE LUKE 5A

Biračko mjesto 116A019 LUKE II – prostorija MZ Novo Naselje – za birače sa područja Naselja Luke:

-NASELJE LUKE 13B, NASELJE LUKE 14II, NASELJE LUKE 1A, 1B, 1C, 1D, 1L, NASELJE LUKE 2A,2B, 2C, 2D, 2L, NASELJE LUKE 51A, 5C, 5L

Biračko mjesto 116A020 NOVO NASELJE – «Gimnazija» Visoko – za birače sa područja ulica:

-ALEJA ŠEHIDA RESULA, ČEKREKČIJE, MUSALA, NOVO NASELJE, PATRIOTSKE LIGE, VIII ULICA, X ULICA, BRANILACA BOSNE neparni brojevi od broja 1 do broja 21, BRANILACA BOSNE parni brojevi od broja 2 do broja 20, BRANILACA BOSNE BB, 18A, 18B

Biračko mjesto 116A021 ORAŠAC – prostorije MZ – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-ČAKALOVIĆI, ORAŠAC, VERUŠA

Biračko mjesto 116A022 RADINOVIĆI I OKOLIŠĆE – OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» D.Moštre – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-OKOLIŠĆE, RADINOVIĆI

Biračko mjesto 116A023 GORNJE ROSULJE I – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

– CARICA, GAZI HUSREVBEGA, MUZAFERIJA, HUSE MUZAFERIJE, HUSEIN BEGA GRADAŠĆEVIĆA, MUHAMEDA HADŽIJAHIĆA, PALJIKA

Biračko mjesto 116A024 ZAGORNICA – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-ZAGORNICA, GRĐEVAC, PODVINJE, POKLEČIĆI,

Biračko mjesto 116A025 PODVINJCI – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-PODVINJCI, BUKOVIK, PIROMANI

Biračko mjesto 116A026 ŠOŠNJE – privatni prostor vl. Selimović Murat – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-ŠOŠNJE, BARE, BULČIĆI, DOLOVI, LUŽNICA

Biračko mjesto 116A027 TUJLIĆI – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-TUJLIĆI, KONDŽILO, KALIĆI, KLANCI, HADŽIĆI, DŽINDIĆI, BREZOVIK, SLATINA

Biračko mjesto 116A028 MAUROVIĆI – područna osnovna škola u G.Maurovićima – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-MAUROVIĆI, LISOVO, PALJIKE, MIHALJEVIĆI, GRABOVCI, STARI HAN, HULJOJČIĆI

Biračko mjesto 116A029 DONJE ROSULJE – OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko – za birače sa područja ulica:

-BASAMACI, DAHIROVAC, DONJE ROSULJE, GORNJE ROSULJE

Biračko mjesto 116A030 HADŽIJINA VODA – MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko – za birače sa područja ulica:

-BRANILACA BOSNE parni brojevi od broja 22 do 100, BRANILACA BOSNE neparni brojevi od broja 23 do broja 99, 25 APRILA, ĆERPIĆI, DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA, HADŽIJINA VODA, HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA, KAKANJSKA, KOŽARSKA, LOVAČKA, MEHMEDA EFENDIJE HANDŽIĆA, MEHMEDA MUJEZINOVIĆA, MLADIH MUSLIMANA, ZENIČKA

Biračko mjesto 116A031 GORNJE ROSULJE II – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

-IZETA KURTALIĆA, MUDERISA BAŠIĆA, PODKRIŽ, ŠEVULJE, VISOČKIH BRIGADA, VRANČEVA, REŠADA KADIĆA

Biračko mjesto 116A032 STARI GRAD-NOVO BRDO – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

-DURMIĆA, I ULICA, II ULICA, III ULICA, IZNAD DUVARA, LJETOVIK, MEVIĆA, NOVOBRDSKA, POTOK, ŠPILJAKOVA, TJESNAC

Biračko mjesto 116A033 STARI GRAD-KRALJEVAC – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

-KRIŽ, RAŠIDOVIĆA, KRALJEVAC

Biračko mjesto 116A034 STARI GRAD-SEBILJ – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

-ALAGIĆA, BEŠLAGIĆA, DŽAMIJSKA, FERHATOVIĆA, HASEČIĆA, IHTIJAREVIĆA, KADIĆA, KOVAČICA, KRALJA TVRTKA, MUFTIJE NUMANAGIĆA, PERTAC, PAŠAGIĆA, SINANAGIĆA, ZEČEVIĆA, VAROŠKA, MOŠTRINA, GRAD

Biračko mjesto 116A035 PODVISOKI – prostorija Ribarskog doma – za birače sa područja ulica:

-KLISA, PODKLISA, MULE HODŽIĆA (PODVISOKI), PODVISOKI PUT, ŠAĆIR EF. SIKIRIĆA, V ULICA, VII ULICA

Biračko mjesto 116A036 TOPUZOVO POLJE I – prostorija MZ T.Polje – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-TOPUZOVO POLJE

Biračko mjesto 116A037 TUŠNJIĆI – privatni prostor vl. Šabanović Salko – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-TUŠNJIĆI, ZAGORICE

Biračko mjesto 116A038 VRATNICA – poslovni prostor vl. Miralem Šehić – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-DONJA VRATNICA, GORNJA VRATNICA, ISAKOVIĆI

Biračko mjesto 116A039 DONJA ZIMČA – poslovni prostor vl. Semaid Buko – za birače sa područja naseljenog mjesta:

-DONJA ZIMČA

Biračko mjesto 116A040 GORNJE MOŠTRE – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenog mjesta:

-GORNJE MOŠTRE

Biračko mjesto 116A041 ŽELJEZNIČKA STANICA – prostorija MZ Ž.Stanica – za birače sa područja ulica:

-BANJERSKA, ČAJENGRADSKA, FRANJEVAČKA, IBRAHIMA HODŽIĆA, KADIJE UVEJSA, BOSNE SREBRENE, SARAJEVSKA, MLINSKA, ZELENI PUT, BAKRAČEVA, OZRAKOVIĆI

Biračko mjesto 116A042 KULA BANJER – poslovni prostor vl. Fuad Šukrija – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-KULA BANJER, TAUKČIĆI

Biračko mjesto 116A043 SRHINJE – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenog mjesta:

-SRHINJE

Biračko mjesto 116A044 GORNJA ZIMČA – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenog mjesta:

-GORNJA ZIMČA

Biračko mjesto 116A045 ČEKREKČIJE – društveni dom – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-ČEKREKČIJE, DOLIPOLJE, KOPAČI, VRELA

Biračko mjesto 116A046 GRAJANI – poslovni prostor vl. Ališanović Esmin – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-GORANI, GRAJANI

Biračko mjesto 116A047 GRAČANICA II – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ V.Čajno – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-LOZNIK, TRAMOŠNJIK

Biračko mjesto 116A048 BUCI II – OŠ «Alija Nametak» – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-STUPARIĆI, ZBILJE

Biračko mjesto 116A049 PORIJEČANI – područna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-PORIJEČANI

Biračko mjesto 116A050 TOPUZOVO POLJE II – poslovni prostor vl. Zikrija Muratović, Muhašinovići – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-MUHAŠINOVIĆI, DUBRAVE, BISKUPIĆI

Biračko mjesto 116A051 CENTAR III – OŠ «Safvet-beg Bašagić» Visoko – za birače sa područja ulica:

-BRAĆE ZEČEVIĆA, BARE, DR.DŽANANOVIĆA, KARAVDIĆA, PINJAGIĆA, ŠADRVAN, PRIJEKO

Biračko mjesto 116A052 GODUŠA II – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

-RAJČIĆI, RAMADANOVCI,VIJER

Biračko mjesto 116A501 ODSUSTVO i NNN (glasanje nepotvrđenim glasačkim listićem) – MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko – za slijedeće birače:

1. za raseljena lica koja će glasati za općinu prebivališta iz 1992. godine (glasanje u odsustvu) i

2. glasanje nepotvrđenim glasačkim listićem:

– za birače koji su podnijeli zahtjev za izdavanje lične karte nakon zaključenja biračkog spiska (23.8.2012. godine) i ne nalaze se na biračkom spisku, ukoliko biračkom odboru predoče ličnu kartu ili potvrdu (obavještenje) izdatu od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (CIPS),

– za birače koji su se u inostranstvu prijavili za glasanje putem pošte, ali su se vratili u BiH i imaju pravo glasa za izbornu jedinicu Visoko.

(VisokoIN)

Vezani članci

OO SDA Visoko: Saopćenje za javnost

VISOKOIN.COM

Predstavljamo: Prof. dr. Izet Smajević, nosilac liste SBiH Visoko!

VISOKOIN.COM

A-SDA Visoko predstavila kandidate za Općinsko vijeće

VISOKOIN.COM

SDP Visoko predstavio kandidate za Općinsko vijeće

VISOKOIN.COM

Održana Press konferencija A-SDA Visoko

VISOKOIN.COM

Saznajte ko su kandidati za lokalne izbore u BiH

VISOKOIN.COM