Obavijest o glasanju putem mobilnog tima za Lokalne izbore 2020. godine

Gradska uprava Visoko

Gradska izborna komisija Visoko obavještava birače da će na dan Lokalnih izbora 2020. godine, koji će se održati 15.11.2020. godine, organizovati glasanje putem mobilnog tima, za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta.

U cilju izrade biračkog spiska birača koji će glasati u svojim domovima putem mobilnog tima, potrebno je izvršiti prijavu u Centru za birački spisak Grada Visoko – zgrada gradske uprave Visoko, soba 3a.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

Pisanu izjavu birača da na dan izbora želi da glasa u svom domu putem mobilnog tima,

Medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje i nemogućnost glasanja na biračkom mjestu.

Na osnovu izvršenih prijava, a u skladu sa članom 19. Pravilnika o vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska, Gradska izborna komisija će sačiniti plan i izvršiti obilazak prijavljenih birača.

Prijava se može izvršiti najkasnije do 30.10.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon: 032/732-503 i 032/732-581.