da block

Obavještenje iz Općine Visoko

da block

Federalna uprava Civilne zaštite je 16.01.2013. godine Općini Visoko doznačila sredstva u iznosu od 92.000,00 KM za sanaciju šteta od snijega u februaru 2012. godine.

Na osnovu zahtjeva korisnicima za naknadu štete (prema spisku koji je utvrdila Komisija za procjenu šteta u 2012. godini) do sada je isplaćeno 79.882,76 KM.

Pozivaju se svi korisnici kojima je evidentirana i procijenjena šteta od snijega u februaru 2012. godine, a do sada nisu podnijeli zahtjev da to izvrše do 20.04.2013. godine u šalter sali Općine Visoko.

(VisokoIN)