Obilježavanje arheološkog lokaliteta “Mili”

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Na osnovu Javnog poziva Federalnog ministarstva kulture i sporta, za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz prihoda Turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2012. godini, objavljenog 26.07.2013.godine, Općina Visoko je uradila aplikaciju i uputila zahtjev za sufinansiranje projekta: “Obilježavanje lokaliteta MILI- krunidbenog, stolnog i grobnog mjesta bosanskih vladara”.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je 31.10.2013. godine donijelo Odluku o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim taksama za period 01.01-31.12.2012. godine, kojom su Općini Visoko odobrena sredstva u iznosu 10.000,00 KM za realizaciju navedenog projekta.

Arheološki lokalitet “Mili” ima veliki kulturno-historijski značaj za cijelu BiH, a posebno za općinu Visoko. U tom smislu i u cilju promocije općine Visoko, pored ostalog, i kao turističkog mjesta, Općina Visoko nastoji na svaki mogući način obilježiti i promovisati navedeni lokalitet.

Projekat “Obilježavanja lokaliteta Mili – krunidbenog, stolnog i grobnog mjesta bosanskih vladara”, podrazumijeva postavljanje reklamnog objekta u naselju Arnautovići u blizini nacionalnog spomenika “Mili”.

Projektom “Obilježavanja lokaliteta Mili-krunidbenog, stolnog i grobnog mjesta bosanskih vladara” prvenstveno će se podržati očuvanje, obnavljanje i promocija kulturno-historijskog naslijeđa.

(VisokoIN)

Više vijesti