Obilježena 26. godišnjica formiranja Patriotske lige BiH

Pripadnici Patriotske lige Bosne i Hercegovine (PLBiH) prvi su stali u odbranu, prihvatajući prvi udar nadolazeće agresije na međunarodno priznatu državu BiH, nakon čega je uslijedilo formiranje Teritorijalne odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH).

Istaknuto je to u subotu na akademiji upriličenoj u sarajevskom Domu policije, a u povodu obilježavanja 26. godišnjice formiranja Patriotske lige BiH.

Sudionike svečanosti, kojoj su prisustvovali predstavnici velikog broja boračkih udruženja, te vladinih i nevladinih organizacija, pozdravio je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, istaknuvši nemjerljiv doprinos Patriotske lige u organizaciji i pripremi odbrane države BiH i svih njenih građana, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

Govoreći uime Vlade FBiH i resornog ministarstva, Bukvarević je podsjetio na zaključke skupa od 10. juna 1991. godine i proglasa kojim su svi građani BiH pozvani da brane domovinu od eventalne agresije, koja će uslijediti već naredne, 1992. godine, a koji gotovo u cijelosti korespondiraju s aktuelnim ciljevima i vrijednostima na kojima se temelji savremena vizija države BiH.

– Danas sam ovdje da izrazim duboko poštovanje prema poginulim saborcima i šehidima BiH koji dolaze iz redova Patrotske lige – kazao je Bukvarević, dodajući, istovremeno, poštovanje preživjelim organizatorima otpora i odbrane BiH, odnosno članovima Patriotske lige, te potcrtavajući napore koji se ulažu u rješavanje/definiranje njihovog statusa, prvenstveno putem odgovarajućih zakonskih rješenja, organizacijskih aktivnosti i kontinuiranog usaglašavanja podzakonskih akata.

Uz čestitke u povodu značajne godišnjice, ministar Bukvarević je naglasio je da se čine odlučni napori orijentirani ka vraćanju dostojanstva pripadnicima Patriotske lige, kao i mjesta i uloge koji joj objektivno pripadaju.

Sjećanja na historijski dan formiranja PLBiH i dešavanja koja su uslijedila evocirao je predsjednik Saveza udruženja boraca Patriotske lige BiH Salih Kulenović, podsjećajući da je vrijeme nakon formiranja obilježio niz savjetovanja radi konkretizacije zadataka i pravaca djelovanja na planu odbrane cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti BiH.

Te aktivnosti, kako je kazao, podrazumijevaju formiranje novih jedinica i obuku njihovih pripadnika, koji su morali raditi u strogoj ilegali i konspiraciji, a pod stalnom paskom struktura tadašnje državne sigurnosti i KOS-a bivše JNA.

– Po Odluci Predsjedništva RBiH od 9. aprila 1992. godine, štabovi i jedinice PLBiH ušle su u sastav TORBiH, a odlukom istog organa u ulozi vrhovne komande od 23. juna 1992. TORBiH preimenovana je u Armiju RBiH, jedinu legalnu i legitimnu oružanu silu na teritoriji međunarodno priznate RBiH – kazao je Kulenović.

Najavio je nove aktivnosti na planu objektivnog valoriziranja uloge PLBiH, uključujući prikupljanje arhivske i memoarske građe, te naučni skup o ulozi i značaju PLBiH u organiziranju otpora agresiji na BiH, planiran za kraj septembra, kao i izdavanje zbornika radova te monografije posvećene PLBiH.

U povodu obilježavanja 26. godišnjice, delegacije Patriotske lige BiH i Federalnog ministarstva za boračka pitanja položili su danas cvijeće na šehidskom mezarju ‘Kovači’ i na mezar prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i vrhovnog komandanta Armije RBiH Alije Izetbegovića, odajući počast najzaslužnijim sinovima BiH, koji su se nesebično žrtvovali u odbrani države i temeljnih civilizacijskih vrijednosti.