Od početka godine isplaćeno više od 1,1 milion KM

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Za nematerijalnu štetu zbog neosnovanog boravka u pritvoru ili izrečenih mjera zabrane od početka ove godine do 1. oktobra BiH je isplatila 1.127.302 KM.

Ovaj iznos odnosi se i na pravosnažne presude i sudske nagodbe koje Pravobranilaštvo BiH zaključi sa tužiocem u toku postupka.

Federalno “Oslobođenje” piše, poizivajući se na podatke Ministarstva finansija i trezora BiH, da su u ovaj iznos uključeni glavni dug, zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka.

Sekretar Pravobranilaštva BiH Mladen Draganić navodi da su od 1. januara 2016. do 18. oktobra ove godine donesene 44 presude u predmetima u kojima su građani tužili BiH zbog neosnovanog lišavanja slobode ili neosnovane osude.

Od toga je 25 izgubljenih sporova u cjelosti, tri dobijena i 16 sa djelimičnim uspjehom u sporu.

Više vijesti