Održan sastanak radi zaštite privatnosti na Facebooku

U Sarajevu su se jučer sastali predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini i internet društvene mreže Facebook radi suradnje u zaštiti podataka na društvenim mrežama. Agenciji su ponuđeni suradnja i pomoć za jačanje svijesti javnosti u vezi s Facebookom i zaštitom podataka, saopćeno je.

Pozvana je da posreduje između Facebooka i lokalnih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom na internetu te s entitetskom policijom. Direktor Petar Kovačević zahvalio je kompaniji i Gabrielli Cseh, šefici za politiku i planove Facebooka u centralnoj i istočnoj Evropi, za iskazani interes za suradnju.

Facebook, jedna od najvećih i najpoznatijih internet društvenih mreža te najpopularniji servis za socijalizaciju s rastućim brojem korisnika kojih je trenutno više od 800 miliona, ima sjedište u Kaliforniji. Evropsko sjedište registrirano je u Dablinu te se primjenjuju pravila Evropske unije i zakoni za zaštitu podataka Irske.

Kompanija aktivno učestvuje u izmjenama evropskog zakonodavstva o zaštiti podataka. Pravila za privatnost postoje na nivou cijele društvene mreže, svaki korisnik ima mogućnost da kreira okvir privatnosti koji mu odgovara. Bitan mehanizam za svakog je mogućnost prigovora/žalbe administratoru radi uklanjanja određenih sadržaja kojima se narušava privatnost.

Posebna pažnja pridaje se zaštiti djece i sigurnom okruženju za mlađe od 13 godina. Pripremaju se novi prijedlozi u vezi s tim. Uspostavljen je i Centar za sigurnost, posebna stranica posvećena djeci, roditeljima, učiteljima, hendikepiranim osobama i drugim kategorijama, s uputama za zaštitu.

O sigurnosti podataka na Facebooku stalno se staraju dva tima iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, a s pravosudnim tijelima, SOS telefonima i nevladinim organizacijama je u nekim zemljama ostvaren kontakt tako da im se direktno upućuju problematični slučajevi. Što se tiče brisanja osobnih podataka i brisanja Facebook profila, Cseh je naglasila da su pravila za to tačno određena.

Svaki korisnik sam bira šta briše sa svog profila i podaci nestaju automatski.

Za brisanje cjelokupnog Facebook profila treba do 15 dana.

Istekom roka od 90 dana, izbrisani profili se ne mogu ponovo aktivirati, što je bitno u slučajevima vezanim za krivična djela.

Svaki korisnik može tražiti da mu se proslijede informacije koje kompanija ima o njemu.

(VisokoIN/Fena)