Održan sastanak sa predstavnicima granskog sindikata KTK-a

U ponedjeljak 26.3.2012. godine, na inicijativu Sindikata KTK, u Kabinetu Općinskog načelnika, održan je sastanak sa predstavnicima granskog sindikata, sindikata KTK-a i štrajkačkog odbora.

Predstavnici sindikata KTK-a Visoko upoznali su Općinskog načelnika sa trenutnim aktivnostima koje vode zajedno sindikat i štrajkački odbor KTK Visoko i njihovim zahtjevima prema nadležnim organima a prije svega Vladi Federacije BiH i resornom Federalnom ministarstvu za energiju rudarstvo i industriju kao i Vladi ZE-DO kantona, kao i namjeri organizovanja štrajka.

Dogovoreno je da je u narednom periodu neophodno uspostaviti kvalitetniju komunikaciju sa menadžentom KTK i ostalim nadležnim organima i institucijama u Federaciji BiH i ZE-DO kantonu u cilju iznalaženja najpovoljnijih rješenja u KTK Visoko uzimajući u obzir veoma tešku situaciju u kojoj se nalazi KTK Visoko.

(VisokoIN)