Oglašivači na Facebooku će uskoro znati najličnije informacije o vama

Facebook će uskoro dozvoliti sponzorisanje oglasa putem targetiranja političkih i religijskih uvjerenja publike. Test će prvo obuhvatiti mali broj korisnika.

Društvena mreža na ovaj način želi da se uskladi sa novom regulativom za zaštitu podataka Evropske unije koja na snagu stupa 25. maja i koja zahtjeva da korisnici imaju veći uvid u osjetljive podatke i način na koji se oni štite.

Facebook će od korisnika tražiti saglasnost za korištenje osjetljivih podataka, a kasnije će korisnici moći da ocijene da li su zadovoljni zbog toga što će njihova vjerska i politička opredjeljenja biti vidljiva drugim korisnicima.

Testiranje će prvo početi u Velikoj Britaniji.