da block

Omogućiti politički angažman Roma u BiH

da block

Romi u Bosni i Hercegovini moraju biti politički angažirani na svim nivoima vlasti da bi omogućili svom narodu uživanje u pravima koja su im Ustavom zagarantirana, kazala je za Fenu Azemina Tomljenović iz Udruženja “Kali-Sara – Romski informativni centar” i volonterka u Općini Centar Sarajevo.

Njen stav je da se povezivanjem institucija vlasti s udruženjima koja okupljaju Rome, ali i romskom zajednicom uopće može napraviti značajniji iskorak ka rješenju pitanja Roma u Bosni i Hercegovini.

Da ništa od toga nije nemoguće uvjerili su se i tokom uzvratne posjete Udruženja Kali Sara – Romski informativni centar i predstavnika Općine Centar Sarajevo Savezu Roma Republike Hrvatske, a razlog posjete bio je upoznavanje mladih romskih aktivista sa stradanjima Roma u Drugom svjetskom ratu.

Kako je Tomljenović ispričala u razgovoru za Fenu, razmijenjena su iskustava i prakse koje je Hrvatska uradila u pogledu integracije Roma, a koja bi bila korisna za razvoj mladih romskih aktivista kao i stvaranju konekcija koje su im potrebne u njihovom budućem radu.

Tokom ove prošlosedmične posjete mladi Romi iz BiH prisustvovali su komemoraciji u Jasenovcu gdje su položili vijence i odali počast svim nevino stradalim narodima (Romima, Jevrejima i Srbima).

Obišli su i romsko groblje “Uštica” gdje su također položili vijence za nevino stradale Rome u Drugom svjetskom ratu. Inače, „Uštica“ je najveće romsko groblje u regiji gdje je pokopano oko 17.000 Roma stradalih u logoru Jasenovac.

Posjetu Hrvatskoj iskoristili su i za održavanje sastanka s romskim zastupnikom Hrvatskog sabora Veljkom Kajtazijem koji je ujedno i predstavnik 12 nacionalnih manjina u Saboru Republike Hrvatske s kojim su razgovarali o integraciji Roma te o pozitivnim primjerima, praksama i rješenjima za Rome.

Predstavnici Roma i Općine Centar posjetili su i romsko naselje “Capraške Poljane” smješteno u blizini Siska u kojem živi oko 1.500 stanovnika, a tamo su uz predstavnike Roma iz Hrvatske prezentirani planirani i implementirani projekti u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Razgovarano je i o stanju u obrazovanju, zapošljavanju i stanovanju te je istaknuto da su sve kuće u tom naselju u procesu legalizacije, sva djeca se obrazuju imaju plaćen prijevoz do škole, užinu, knjige kako bi se osiguralo redovno pohađanje škole.

Planirana je izgradnja velikog igrališta s terenom za fudbal i košarku te park za mlađu djecu i sve to potrebno je kako bi se djeca sklonila sa ulice i njenih izazova.

Tomljenović je zahvalila domaćinima koji su im pokazali kako oni rade na integraciji Roma u Hrvatskoj te je kazala da u Općini Centar postoje brojni projekti koji su završeni ili su u toku, a tiču se integracije Roma u društvenu zajednicu

Govoreći o primjerima dobre prakse i u Općini Centar naglasila je da je usvojen Lokalni akcioni plan za Rome za period od 2017. do 2020. godine, a svake godine izdvajaju se sredstva za prekvalifikaciju Roma prema potrebama tržišta rada.

– Radi se na tome da se bar nekoliko Roma zaposli u sezonske poslove koje obavlja Kantonalno javno komunalno preduzeće “Park”, a imamo u planu i organiziranje večeri romske kulture – dodala je Tomljenović.

Ove godine organiziran je i Dan Roma u Domu mladih Skenderija kada je bogati dvosatni program imao poruku rušenja stereotipa.

– Mjesto na kom je održana manifestacija je od posebnog značaja jer se prvi put Svjetski dan Roma ne obilježava skriveno u zajednici već mu se daje javni prostor od značaja – podvukla je.

Napomenula je da su oduvijek lokalne zajednice imale socijalne politike za unapređenje statusa socijalno ugroženih osoba koje su mogli koristiti i Romi, a ali smatra da programi trebaju biti prilagođeni stvarnim potrebama Roma.

Tomljenović ima namjeru uvesti program “Promoviranje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou” (ROMACTED) u Općinu Centar Sarajevo i nada se dobroj volji administracije koja će uvidjeti značaj ovog zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope koji se implementira u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, FYR Makedoniji, Turskoj, Kosovu i Bosni i Hercegovini.

Ovaj program će se na području Bosne i Hercegovine implementirati u periodu od 8. decembra 2017. do 30. aprila 2020. godine, a ciljevi, među ostalima, izgradnja političke volje i održivih politika kroz angažiranje lokalnih vlasti u unapređenju demokratske javne uprave.

Također, cilj je i osnaživanje romske zajednice, jačanje posvećenosti institucija, njihovih kapaciteta, znanja i vještina u radu na inkluziji Roma.

Tomljenović je objasnila da je specifičnost projekta da asistira lokalnim vlastima da u svoje lokalne politike, budžete i usluge integriraju nove dimenzije i uvedu posebne mjere za Rome, uz povećanje učešća Roma u kreiranju, provođenju i praćenju politika i aktivnosti.

Kao rezultat, očekuje se da općine koje će učestvovati u programu nastave služiti potrebama romske populacije, i to kroz održive lokalne akcione planove i olakšan pristup javnim službama.