ONS Visoko: Obavijest o zimskom prelaznom roku u takmičarskoj 2011/12. godini

OPĆINSKI NOGOMETI SAVEZ VISOKO
– Komesar takmičenja –
Broj: 616/12
Visoko, dana 28.februara 2012. godine

PREDMET:

Obavijest o zimskom prelaznom roku u takmičarskoj 2011/12. godini.

Zimski prelazni rok za igrače ONL Visoko u takmičarskoj 2011/12. godini se određuje u periodu od 01. do 21. marta 2012.godine.

Uslovi prelaska prema pravilniku o registraciji.

Komesar takmičenja ONL
ONS Visoko

Akif Limo s.r.

(VisokoIN.com)