Općina Visoko učiniti će maksimalne napore u rješavanju problema pasa lutalica!?

U nedjelju, 29. aprila 2012. godine na parkiralište Opštine Visoko grupa građana je dovezla veći broj pasa lutalica. Na sastanku koji je održan, Služba je informisala predstavnike organizatora da je po zahtjevima udruženja za zaštitu životinja “NOA” i “OPSTANAK” izdavanje potrebnih saglasnosti u proceduri, a što podrazumijeva rješavanje na kantonalnom nivou, obzirom da se radi o objektima koji mogu ugroziti čovjekovu okolinu.

Predstavnici su također informisani o jedinom mogućem postupanju sa nevezanim psima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja koji je usvojen od strane Parlamenta BiH.

Dogovoreno je da će Opština učiniti maksimalne napore u rješavanju ovog problema, a uz podršku i saradnju udruženja za zaštitu životinja sa područja opštine Visoko.

>> Azil za pse lutalice ispred Općine Visoko!
>> Protest ljudi i pasa u Visokom

(VisokoIN)