da block

Oružane snage BiH: Činove dobili portiri i kuhari

da block

Oružane snage BiH upražnjena podoficirska mjesta u službi popunjavaju unapređujući portire s kapija kasarni i kafe-kuhare, dok ignorišu za to osposobljene vojnike, učesnike mirovnih misija, koji ispunjavaju sve potrebne uslove, pišu Nezavisne novine.

Navode to pojedini, sada već bivši, pripadnici Oružanih snaga BiH, ističući da je takav slučaj zabilježen u Bijeljini krajem februara ove godine, kada je “preko štele” i mimo konkursa unaprijeđeno oko 20 vojnika.

Tako je većina njih od običnih vojnika kaplara stekla podoficirski čin vodnika, dok njihove kolege koje, kako navode, ispunjavaju sve potrebne uslove, to nisu mogli postati. Jedan od njih je i Nenad Kovačević, nedavno otpušteni vojnik Oružanih snaga BiH, koji je bio na službi u kasarni u Bjeljini i koji tvrdi da je žrtva političkih igara prilikom zapošljavanja i povlaštenog tretmana određenih vojnika koji su unapređivani preko veze. On je istakao da su tako krajem februara ove godine upražnjena podoficirska mjesta u toj kasarni popunjena vojnicima koji su bili portiri na kapiji, te kafe-kuhari.

“Bio sam u svom 3. bataljonu 5. brigade najviše bodovan, učestvovao sam u mirovnoj misiji u Avganistanu do oktobra prošle godine, odličan tokom cijele svoje službe, završio sam obuku za NUS za Irak, ali sve to nije bilo dovoljno”, ispričao je Kovačević i dodao da je po pravilima on trebalo da dobije unapređenje, što se tiče njegovog bataljona.

Prema njegovim riječima, uticaj na dodjelu tih činova su vršili političari, ministri i sve preko veza. Istakao je da to nije bio javni konkurs, već su upražnjena podoficirska mjesta, njih nešto više od 20, popunjavana, a da niko nije znao na osnovu čega.

Sa druge strane, u Zajedničkoj komisiji za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH nisu željeli komentarisati ovaj slučaj, navodeći da osobe koje imaju takva saznanja ili iskustva upute dopis o tome ovoj komisiji ili Parlamentarnom vojnom povjereniku, kako bi taj slučaj razmotrili i istražili.

Međutim, u odgovoru iz Ministarstva odbrane BiH navode da su 25. oktobra prošle godine raspisali interni oglas za prijem podoficira na upražnjena formacijska mjesta u OS BiH, kojim je omogućeno apliciranje svim pripadnicima koji ispunjavaju uslove.

“Takođe, svim kandidatima je omogućen prigovor na preliminarne rang-liste, žalba na konačne rang-liste i žalba Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara BiH”, rekli su iz Ministarstva i dodali da je čitav proces vođen zakonito i transparentno.

Istakli su da je Kovačević aplicirao na tri formacijska mjesta i bodovan po kriterijumima i procedurama za prijem oficira i podoficira u Oružane snage BiH.

“Imenovani je pod šifrom 1465 imao ukupno 41,6 bodova i zauzeo 21. mjesto, pod šifrom 1180 imao ukupno 41,6 bodova i zauzeo 20. mjesto i pod šifrom 8245 imao ukupno 28 bodova i zauzeo 35. mjesto na rang-listi”, naveli su iz Ministarstva i dodali da se iz toga vidi da navodi vojnika Nenada Kovačevića nisu tačni.

(VisokoIN/Nezavisne)