Pismo građana Zenice: Hoćemo javni prenos sjednice za odabir komesara MUP-a ZDK!

Tražimo snimanje i prenošenje uživo na službenoj web stranici organa uprave ZDK, kao i naknadni javni online uvid šire i stručne javnosti u ZDK i šire u BiH u sadržaj intervja, detaljne biografije svih kandidata koji su se prijavili na konkurs za policijskog komesara, detaljne biografije članova NO i uvid u ocjene i obrazloženja ocjena svakog člana NO pojedinačno za svakog kandidata, navodi se u otvorenom pismu

Stanovnici Zenice uputili su otvoreno pismo u kojem se traži da se odabir komesara policije MUP ZDK-a obavi na transparentan način, te da građani imaju snimak sjednice i javno dostupne kriterije odabira.

,,Naš interes – naš novac – naša policija – naš komesar u službi svih građana ZDK!

Dragi građani Zeničko-dobojskog kantona i šire u Bosni i Hercegovini, predstavnici medija, nevladinih organizacija i svi zainteresovani za vladavinu prava na svakom pedlju Bosne i Hercegovine, Pomozimo Nezavisnom odboru za izbor i imenovanja, koji je imenovala Skupština Zeničko-dobojskog kantona (u tekstu koji slijedi: NO), osigurati javan i transparentan izbor prvog policajca Zeničko-dobojskog kantona!

U srijedu, 8. Septembra, sa početkom u 12:00 sati u Ulici Kučukovići 2 u ZDK u Zenici (sala broj 109/I) želimo pratiti intervjue za komesara! Član 24. Poslovnika o radu Nezavisnog odbora za izbor i imenovanja (“Službene novine ZDK” br. 15/19 od 30.08.2019. godine) propisuje da se “tokom provođenja konkursa (za policijskog komesara ZDK) primjenjuje princip transparentnosti i zakonitosti”.

Pozdravljamo ovakvu odluku Skupštine ZDK. Kako bismo pomogli NO osigurati transparentnost i zakonitost izbora prvog policajca u ZDK, mi, građani ZDK, želimo imati proaktivnu ulogu u ovoj proceduri izbora komesara.

Država je procedura. Ako procedura nije dobra, treba je mijenjati. U međuvremenu se mora primjenjivati. Sve drugo može biti anarhija. Želimo vjerovati da su članovi NO profesionalni i da im je najvažniji interes javnosti. Mi, građani ZDK, tražimo punu transparentnost i zakonitost u ovome slučaju jer je profesionalna policija jedan od stubova naše i sigurnosti naših porodica.

Tražimo snimanje i prenošenje uživo na službenoj web stranici organa uprave ZDK, kao i naknadni javni online uvid šire i stručne javnosti u ZDK i šire u BiH u sadržaj intervja, detaljne biografije svih kandidata koji su se prijavili na konkurs za policijskog komesara, detaljne biografije članova NO i uvid u ocjene i obrazloženja ocjena svakog člana NO pojedinačno za svakog kandidata.

Važno je da pokažemo interes da pomognemo javnoj upravi ZDK, u ovom konkretnom slučaju sedmočlanom NO koji je imenovala Skupština ZDK, da izaberu najboljeg kandidata za komesara. Želimo pomoći onim manje iskusnim i policijskim poslovima nevičnim članovima NO da izaberu najboljeg kandidata koji će rukovoditi Upravom policije ZDK sa 1626 zaposlenih prema sistematizaciji radnih mjesta. Ponavljamo, u pitanju je javni, dakle interes svih nas, koji ne želimo prepustiti slučaju, ličnim interesima, bilo kakvom kršenju procedure ili bilo kakvom slučajnom ili namjernom nedostatku transparentnosti, svejedno.

Želimo da budemo konsultovani, uključeni i pitani koga, koliko i zašto plaćamo u javnoj upravi. Mi plaćamo naknade članovima NO, pa želimo vjerovati da taj NO radi u našem interesu da osigura najbolje javne usluge za sve građane ZDK. Neka onaj kandidat koji je najkompetentniji po formalnom obrazovanju i policijskom iskustvu vodi policiju ZDK. To je sve što želimo.

Policija ZDK je naša policija.

Molimo vas da nam se aktivno pridružite u našem insistiranju na transparentnosti i zakonitosti ovog procesa izbora prvog policajca u ZDK! Posebno molimo predstavnike medija da ponude direktno snimanje intervjua, kao i da NO ustupe snimke za naknadnu objavu na službenoj stranici NO/Skupštine i Vlade ZDK, ukoliko to NO već nije planirao učiniti drugim putem.

Bilo bi porazno da zbog tehničkih poteškoća ii nedostataka ne bude ispoštovan princip transparentnosti ovoga procesa izbora komesara Policije ZDK”, zaključuje se u otvorenom pismu.

Unesite komentar