Pojačan inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost trgovine, obrta i ugostiteljstva

U periodu od 08. do 12. juna 2016. godine, na području Zeničko-dobojskog kantona će biti izvršen pojačan inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost trgovine, obrta i ugostiteljstva.

Inspekcijski nazor nad provođenjem propisa iz navedenih oblasti će vršiti nadležni federalni inspektori, u mješovitim timovima sa kantonalnim inspektorima rada za oblast radnih odnosa, koji će izvršiti inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o radu.

Cilj provođenja pojačanog inspekcijskog nadzora je povećanje discipline u primjeni propisa iz oblasti rada, trgovine, obrta i ugostiteljstva, spriječavanja rada bez odobrenja, neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, zapošljavanje neprijavljenih radnika.

Pozvani su subjekte nadzora da svoje poslovanje usklade sa zakonom, kako inspekcijski organi ne bi poduzimali prekršajne mjere, te da inspektorima omoguće nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora i pruže potrebnu saradnju. Svako onemogućavanje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora predstavlja prekršaj ili krivično djelo.

A pozvani su i građani da Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove prijave uočene nezakonitosti putem telefona broj: 032 460 810 i 032 460 813 ili e-mail kuzip@zdk.ba.