Posmatrači za predstojeće izbore mogu se prijaviti do 6. septembra

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditiranje političkih subjekata i udruženja za posmatranje oktobarskih lokalnih izbora je 6. septembar, što je 30 dana prije dana održavanja izbora.

Zahtjevi za akreditiranje političkih subjekata za posmatranje rada Centralne izborne komisije BiH i Glavnog centra za brojanje podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a zahtjevi za posmatranje rada općinske/gradske izborne komisije, centara za birački spisak, biračkih mjesta i drugih izbornih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici podnose se općinskoj/gradskoj izbornoj komisiji u osnovnoj izbornoj jedinici.

Zahtjevi za akreditiranje udruženja za posmatranje rada Centralne izborne komisije BiH, Glavnog centra za brojanje, općinske/gradske izborne komisije, centara za birački spisak, biračkih mjesta i drugih izbornih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Obavještenje o akreditiranju izbornih posmatrača Centralna izborna komisija BiH je dostavila svim političkim subjektima i općinskim/gradskim izbornim komisijama.

Obrazac zahtjeva za izdavanje akreditacije, obrazac izjave pravila ponašanja i izjave o poštivanju tajnosti glasanja dostupni su u sjedištima općinskih/gradskih izbornih komisija i na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK-a BiH.

(VisokoIN/Fena)