da block

Postoji li sloboda medija u BiH? Odgovor sutra na Španjolskom trgu!

da block

U povodu 3. svibnja Svjetskog dana slobode medija, Omladinska novinska asocijacija u BiH i Vijeće za tisak u Bosni i Hercegovini, organiziraju Javnu kampanju “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu”.

Kampanja će biti organizirana na ulicama 25 gradova u cijeloj BiH. Cilj ove kampanje je upoznati javnost o (ne)slobodi izražavanja i odgovornosti novinara, pravu građana na istinitu i pravovremenu informaciju i pravu građana da se žale na netočno i neprofesionalno izvještavanje medija. Građanima će biti podijeljeni Kodeks za tisak i online medije, Žalbena procedura Vijeća za tisak u BiH, i magazin Karike, kojeg realiziraju mladi novinari iz ONAuBiH.

Sve su veći pritisci na slobodno medijsko izvještavanje, veliki broj novinara radi za mala primanja ili bez ugovora, sve su češći fizički napadi na novinare, a na žalost, i ubojstva novinara. U posljednjih deset godina, ubijeno je preko 1.000 novinara diljem svijeta. Građani trebaju biti svjesni da je svaki pritisak na novinare i gušenje slobode informiranja atak na demokratski razvoj društva i razvoj građanskih prava i sloboda. Jedno od temeljnih prava građana je pravo na istinitu i pravovremenu informaciju. I demokratsko je pravo građana da se žale kada prepoznaju neistinito medijsko izvještavanje.

Povodom Svjetskog dana Slobode Medija, Lokalni tim Mostar , ONAuBiH-a, u suradnji sa Vijećem za tisak u BiH, organiziraju info pult, dijeljenje promo materijala i provođenje ankete na Španjolskom trgu od 12:00 do 15:00 h. Kroz anketu će se realizirati istraživanje koliko su građani upoznati sa svojim pravima i koliko su zadovoljni izvještavanjem samih medija.

Vjerujemo da ćete prepoznati neposrednu korist, kao i potrebu javnosti da se informira o problemu pritisaka na medije, kao o problemima koji nastaju neistinitim izvještavanjem medija, i o pravu građana na žalbu.