Potpisan Sporazum o preuzimanju lokalnog vodovoda Dubrave

Danas je Maloj sali Gradske uprave Visoko, a u okviru Programa obilježavanja 29. augusta – Dana Grada Visoko, upriličeno potpisivanje Sporazuma o preuzimanju lokalnog vodovoda Dubrave na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću “Visoko” Visoko.

Potpisivanju su prisustvovali: Gradonačelnica Visokog, Amra Babić, direktor JKP “Visoko”, Hasan Prelić, Predstavnik vodovodnog odbora “Lisičak” Dubrave, Šatara Ifet i predsjednica savjeta Mjesne zajednice Topuzovo Polje, Refija Osmanović.

Gradski vodovod Vrutak snabdijeva cca: 20 000 stanovnika grada Visoko, zdravstveno ispravnom vodom za piće, a ostali dio stanovništva snabdijeva se vodom iz lokalnih vodovoda i vlastitih bunara.

Briga o kvalitetu vode lokalnih vodovoda nije dovoljna što pokazuju statistički podaci dostavljeni od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Dostavljeni izvještaj za period od 2009. do 2020. godine ukazuje na stalno pogoršanje mikrobiološke ispravnosti vode, a što je rezultat nedovoljne brige korisnika lokalnih vodovoda o vodnim objektima i njihovoj zaštiti. Gradska uprava u cilju zaštite zdravlja stanovništva poduzima mjere kako bi voda imala zadovoljavajući kvalitet.

Mještani Bradvi ne daju svoj vodovod

• Sanitarni inspektor svojim rješenjem nalaže otklanjanje nedostataka,

• Organizovane su edukacije za predstavnike vodnih odbora o značaju kontrole vode.

I pored provedenih mjera, stanje u većini naselja je ostalo nepromijenjeno (voda je lošeg kvaliteta, a pojedinci određuju pravila korištenja i mogućnost novih priključaka na vodovod). Sve navedeno govori da je organizovan pristup upravljanja lokalnim vodovodima neophodan, te stoga Gradska uprava Visoko podržava odlučnost i istrajnost svih korisnika loklanih vodoovda koji u potpunosti provode mjere donesene Odlukom Gradskog Vijeća Visoko o izgradnji, upravljanju, održavanju i zaštiti lokanih vodovoda („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj 2/19.)

Do sada je nekoliko vodovda zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, samog upravljanja i korištenja vodovoda, malog kapaciteta izvorišta, odlučilo da preda lokalni vodovod na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću „”Visoko“ Visoko (naselja Goduša, Gornja Zimča, Smršnica).

“Raduje me činjenica da danas i lokalni vodovod Dubrave ulazi u sistem. Postupak uvezivanja lokalnih vodovoda u centralni vodovod se ne vrši prisilno, nego dobrovoljnom voljom građana. Ovim putem izražavamo zadovoljstvo zbog saznanja o probuđenoj svijesti korisnika lokalnih vodovoda o značaju centralizovanog i institucionalnog upravljanja vodovodima. Pozivamo korisnike lokalnih vodovoda da slijede primjer dobre prakse, da vodovodima upravljaju na organizovan i transparentan način, te u skladu sa zakonskim odredbama podnesu zahtjev nadležnoj gradskoj Službi za izdavanje vodne dozvole i ostalih neophodnih dozvola za rad lokalnih vodovoda”, kazala je gradonačelnica Visokog, Amra Babić.