Povišica plate do 1.400 KM rukovodstvu Agencije za zaštitu ličnih podataka

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Plata Petra Kovačevića, direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, biće veća za oko 1.200 KM, a njegovog zamjenika Vlade Rogića za oko 1.400 KM, iako je Vijeće ministara prošle godine uvelo mjere štednje u raspolaganju budžetskim novcem.

Veća mjesečna primanja rukovodstvu Agencije osigurao je Parlament BiH, u kojem je 5. novembra okončano usvajanje izmjena Zakona o platama u institucijama BiH.

Ove izmjene zakona, kojima su povećane plate Kovačeviću i Rogiću, ali i za 25 posto svih uposlenika Agencije angažovanih na inspekcijskim poslovima, usvojene su po hitnom postupku na inicijativu zastupnika i delegata HDZ BiH, pišu Nezavisne novine.

U Vijeću ministara BiH potvrdili su da od njih nisu traženi mišljenje niti saglasnost za ovo dodatno zahvatanje novca iz budžeta, koje će na godišnjem nivou iznositi oko 105.860 KM.

Kovačević kaže da je svjestan da nema novca, ali i ističe da je ovo logičan slijed događaja nakon što je parlament BiH 2011. godine izmijenio zakon o Agenciji, koja sada kao nezavisno tijelo za svoj rad više ne odgovara Vijeću ministara, nego parlamentu, koji i imenuje njeno rukovodstvo.

Novost u zakonu je i to što je Agencija dobila zamjenika direktora i na tu poziciju u aprilu ove godine imenovan je Vlado Rogić, kadar HDZ BiH.

“Ove izmjene su nas svrstale u posebnu kategoriju u Zakonu o platama, u kojoj su nezavisna tijela i regulatori, gdje su određeni veći koeficijenti za plate”, rekao je Kovačević, koji je imenovan iz kvote kadrova SDS-a.

Po ovoj izmjeni Zakona o platama, Kovačević će novembarsku platu dobiti po koeficijentu osam, umjesto dosadašnjeg 5,5, pa će mu osnovna plata biti 3.804, a ne 2.621 marku kao dosad.

Njegovom zamjeniku Vladi Rogiću umjesto 2.140 pripada osnovna plata od 3.567 KM.

Kovačević tvrdi da će Rogiću, iako radi od aprila, novembarska plata biti prva u Agenciji jer ranije nije bilo osnova da mu se isplaćuje sve dok parlament, a na inicijativu HDZ BiH, početkom ovog mjeseca nije usvojio izmjene Zakona o platama u institucijama BiH.

“Kad sada ove izmjene stupe na snagu, Rogiću plate za period od aprila ne mogu biti isplaćene iako je radio. Nema retroaktivne primjene zakona”, istakao je Kovačević.

Agencija za zaštitu ličnih podataka još čeka da joj Vijeće ministara odobri i 197.000 KM iz rezerve državnog budžeta za ovu godinu. Ovaj dodatni novac traže za plate i naknade, za kupovinu automobila za zamjenika direktora Agencije, za kupovinu opreme i namještaja.

Na posljednjoj sjednici Vijeća ministara, održanoj u srijedu, ovaj zahtjev Agencije skinut je sa dnevnog reda na, kako je neslužbeno potvrđeno, institiranje Zlatka Lagumdžije, ministra vanjskih poslova BiH.

Kovačević kaže da su ranije od Ministarstva finansija i trezora BiH, od traženih 197.000 KM, dobili zeleno svjetlo za samo 75.000 KM, ali ni to još nije usvojeno u Vijeću ministara.

“Ovim se narušava princip koji važi u drugim institucijama, gdje zamjenik rukovodioca ima službeno vozilo, a nama je to osporeno. Jednako su nam osporili i zahtjev da nam koeficijenti i platni razredi budu povećani, mada su to isto odobrili u slučaju Agencije za borbu protiv korupcije, koja ima isti status kao naša agencija”, naglasio je direktor agencije koja ocjenjuje zakonitost obrade ličnih podataka od strane javnih organa na svim nivoima.

Agencija, čiji je ovogodišnji budžet oko milion KM, ima 23 zaposlena, a njen direktor ističe da su tražeći novac iz budžetske rezerve planirali i zapošljavanje dva nova državna službenika.

Zahtjev za novac iz budžetske rezerve

Agencija tražila ukupno 197.259 KM i to:

117.986 KM za plate i naknade
35.000 KM za službeno vozilo
34.553 KM za ostale tekuće izdatke
9.720 KM za opremu i namještaj

Ministarstvo dalo saglasnost za 75.130 KM:

55.690 KM za plate i naknade zaposlenih
9.440 KM za naknade troškova zaposlenih
5.000 KM za materijalne troškove i
5.000 za kapitalne izdatke

Više vijesti