Povjereništvo isključilo Muniba Alibegovića iz SDA!

Na osnovu Statuta Stranke demokratske akcije, Povjereništvo OO SDA Visoko na IX. sjednici održanoj 13.02.2012. godine, a na osnovu provedenog postupka utvrđivanja odgovornosti za člana OO SDA Visoko Muniba Alibegovića donijelo je Odluku o izricanju mjere odgovornosti- isključenje iz Stranke.

Ovim putem informišemo članove i simpatizere Stranke demokratske akcije, kao i sve građane općine Visoko, da imenovani više nema status člana OO SDA Visoko. Stoga, želimo vam skrenuti pažnju i informirati vas da gospodin Alibegović više ne djeluje u ime SDA Visoko, i svaki njegov naredni angažman smatrati će se predstavljanjem vlastitog interesa, a ne zastupanjem programskog opredjeljenja i stavova organa Stranke.

O razlozima donošenja Odluke o izricanju mjere odgovornosti- isključenje iz Stranke, informirati ćemo javnost po završetku eventualnog žalbenog postupka, a cijeneći instituciju općinskog načelnika koju obavlja Munib Alibegović.

(VisokoIN)