Pravosuđe u BiH ponovo dokazalo da uvijek može gore

Rezultati Monitoringa procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH ko je proveo Transpareny Internacional u BIH pokazuju poražavajuće rezultate pravosuđa u 2015. i 2016.godine i konstatnan pad efikasnosti u zadnjih 8 godina. stoji u izvještaju ove organizacije.

Negativni trednovi vidljivi su u smanjenju broja prijava u radu, pokrenutih istraga, podigntih optužnica i osuđujućih presuda za korupcijaska krivična djela, navodi se u izvještaju.

Podaci do kojih je došao Ti potvrđuju katastrofalno stanje stanje u kojem se nalazi pravosuđe, dok je sa druge strane javnost suočena sa velikim brojem korupcijskih afera unutar samog pravosuđa.

Rezultati Monitoriga bit će proslijeđeni i Parlamentarnoj skupštini pred zakazanu sjednicu Predstavničkog doma na kojoj će se razmatrati rezultati pravosuđa.