da block

Predsjednica Nadzornog odbora JKP “Visoko ” Amila Koso, podnijela zahtjev da se razrješi ove dužnosti

da block

U trenutku velikih radova po pitanju vodosnabdijevanja Visokog i velikih pitanja koja prate kredit EBRD-a od 9.000.000KM koji bi trebao riješiti pitanje vodosnabdijevanja za 12.000 stanovnika Visokog pomalo je iznenađujuća odluka predsjednice Nadzornog odbora JKP “Visoko” da podnese ostavku na mjesto predsjednice kako je zvanično navedeno na lični zahtjev. Odluka Amile Koso nalazi se u materijalima za narednu sjednicu Općinskog vijeća Visoko.

Općinsko vijeće Visoko ovlašćuje predstavnika Općine u Skupštini JP “Visoko” d.o.o. Visoko da razriješi predsjednicu Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko, Amilu Koso, na lični zahtjev.

Općinsko vijeće Visoko ovlašćuje predstavnika Općine u Skupštini JKP “Visoko” d.o.o. Visoko da izvrši imenovanje Edine Ahmetović za člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko na kraći period, do konačnog imenovanja člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine Visoko”

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Amila Koso, predsjednica Nadzornog odbora JKP “Visoko ” d.o.o. Visoko, podnijela je zahtjev da se razrješi ove dužnosti, na koju je imenovana 2017. godine.

S tim u vezi, predlaže se razrješenje Amila Koso i imenovanje Edine Ahmetović, pomočnice Općinske načelnice, za člana Nadzornog odbora JKP “Visoko ” d.o.o. Visoko, na kraći period, koji u skladu sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. list FBiH”, broj: 12/03, 03/03 i 65/13) je za najviše 3 mjeseca, do okončanja procedure konačnog imenovanja.