Predstavnici SBBBiH Visoko u posjeti JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

S ciljem sagledavanja stanja u važnim segmentima za razvoj zajednice delegacija SBBBiH Visoko posjetila je i „Gradska groblja“. Ujedinjavanjem vrijednih ljudi i dobrih ideja Savez će obezbijediti adekvatne uslove za razvoj zajednice i stvaranje podloge za bolju budućnost. U prethodnim razgovorima sa privrednim subjektima došlo se do zaključka da se najviše problema svodi na administraciju i neadekvatnu komunikaciju. SBBBiH Visoko će preko svojih delegata pokušati da ponudi rješenja na federalnom, državnom i kantonalnom nivou vlasti.

Javno komunalno preduzeće Gradska groblja osnovano je 1984. godine kao Komunalna radna organizacija za sahranjivanje i upravljanje grobljima, te je 1990. godine, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, promijenio svoje ime i status, i do današnjeg dana egzistira kao javno komunalno preduzeće.Osnovna djelatnost JKP Gradska groblja Visoko je pružanje pogrebnih usluga i održavanje javnih zelenih površina. U skladu sa stalnim trendom razvoja i proširenja poslova kojima se bavi, rad u JKP Gradska groblja d.o o. Visoko se obavlja u pet radnih jedinica, i to:

1. Radna jedinica Pogrebne usluge
2. Radna jedinica Gradsko zelenilo
3. Radna jedinica Klesarija
4. Radna jedinica Tvornica pogrebne opreme
5. Radna jedinica Stručna služba

Direktor preduzeća, gospodin Hodžić Asmir zahvalio se članovima SBBBiH Visoko na upriličenoj posjeti, upoznao ih sa djelatnostima kojima se preduzeće bavi, te sa problemima sa kojima se u radu susreću. Nerazmijevanje i nezdrava komunikacija opštine i njenih poglavara, sa privrednim preduzećima dovela je do stanja u kojem se nalazi kompletna zajednica. Sve što je progresivno, sve ono što će popraviti sadašnje stanje naše zajednice gospodin Hodžić podržava. Podržava ideje, ciljeve i program Saveza, i zadovoljan je dosadašnjim uspjehom delegata SBBBIH na Fedralnom i Kantonalnom nivou.

(VisokoIN)