Preko 3.000 boraca danas će protestovati ispred Parlamenta FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas vanredno zasjeda, a na dnevnom redu su i dva boračka zakona koja su se shodno ranijem zaključku istog doma trebala razmatrati do 23. juna. Prema dostupnim informacijama, raspravu i usvajanje ova dva zakona – o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja ispred Parlamenta će pratiti između tri i pet hiljada demobilisanih boraca iz cijele Federacije.

Demobilisani borci više od godinu traže javnu objavu boračkog registra, ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja i uvođenje boračke naknade. Nakon majske rasprave u Predstavničkom domu zaključeno je da se ovi zahtjevi ispune kroz pomenuta dva zakona. Demobilisani borci nisu zadovoljni onim što je predloženo zakonima, pa su preko poslanika DF-a Mahira Mešalića uputili amandmane.

“Amandmanima tražimo da se kroz zakon o boračkim udruženjima zaista ukine finansiranje svih udruženja, a kroz zakon o pravima da se obezbijedi javna objava registra i boračka naknada”, kazao je jedan od demobilisanih boraca Mirsad Siočić, dodavši da se pred Parlamentom očekuje tri do pet hiljada boraca, a da je šest njihovih članova podnijelo zahtjev da prisustvuje sjednici.

Ismet Osmanović (SDA) predlagač je zakona o boračkim udruženjima, a nedavno je za Fenu pojasnio da se tim zakonom sistemski uređuje ta oblast i predviđa da reprezentativno mogu predstavljati boračku populaciju ona udruženja koja okupljaju najmanje 51% posto članova iz kategorije za koju se osnivaju.

Zakonom o pravima boraca, čiji predlagač je Vlada FBiH, predviđa se uvođenje mjesečnog dodatka braniocima bez ikakvih primanja, a visina dodatka određivaće se, pojasnio je Osmanović, množenjem dijela minimalne penzije u FBiH s koeficijentom koji će godišnje određivati Vlada, imajući na umu broj aplikanata i raspoloživi novac u budžetu. Visina procentualnog iznosa penzije koji će se množiti s koeficijentom zavisit će od vremena koje je pojedinac proveo u odbrambenim jedinicama.