da block

Prekršena pravila kod izmjena zakona o sukobu interesa i finasiranju političkih partija

da block

Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH) reagirao je danas povodom izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH i Zakona o finansiranju političkih partija BiH, koje je usaglasila Interresorna radna grupa u vezi sa čime je uputio prigovor Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Naime, TIBiH smatra “da u sastavljanju izmjena i dopuna na spomenute zakone, članovi Interresorne radne grupe nisu poštovali Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH”, koja nalažu da izmjene i dopune zakonskih akata ne smiju prelaziti polovinu sadržaja akta.

“Kod Zakona o sukobu interesa od ukupno 22, čak 16 članova je izmijenjeno, što u cjelini čini promjenu čak 73 posto Zakona, a kod Zakona o finansiranju političkih partija BiH izmijenjeno je 16 od trenutno važećih 29 članova, što čini 60 posto sadržaja Zakona”, navodi TIBiH u saopćenju za javnost.

TIBiH upozorava da upućivanjem u parlamentarnu proceduru novih rješenja zakona pod okriljem izmjena i dopuna, iako se radi o promjenama do gotovo 80 posto važećih odredbi, ne samo da su povrijeđena Jedinstvena pravila, već su članovi Interresorne radne grupe postupili suprotno mandatu koji im je povjerila Parlamentarna skupština BiH.

Iz ove asocijacije navode da se izmjene i dopune spomenutih zakona ni u kom slučaju ne mogu prihvatiti u predloženoj formi, već da bi se moralo pristupiti donošenju novih zakonskih propisa.

“Budući da bi usvajanje ovakvih prijedloga izmjena i dopuna zakona predstavljalo kršenje osnovnih procedura izrade pravnih propisa, TIBiH je pozvao predsjedavajućeg i članove Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da odbace utvrđene akte, te čitav proces vrate u legitimne i legalne okvire predviđene Jedinstvenim pravilima”, stoji u saopćenju.

(VisokoIN/Fena)