da block

Prevareni žiranti u prošloj godini vratili oko 25 miliona KM tuđih kredita

da block

Prevareni žiranti su u prošloj godini vratili oko 25 miliona KM tuđih kredita, ponovio je danas predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata u BiH Joco Cvjetković, ističući da je situacija u toj oblasti krajnje zabrinjavajuća i da je neophodno preduzeti mjere zaštite žiranata.

U prosjeku je svaki prevareni žirant vratio lani 3.150 maraka.

Članovi ovog udruženje, u nastojanju da se ta situacija promijeni, dostavili su Odboru Narodne skupštine RS-a za predstavke, prijedloge i društveni nadzor, prijedloge u kojima žiranti traže da im se omogući da budu ravnopravna strana u sporovima, putem pravne, finansijske ili nekog drugog oblika pomoći.

Cvjetković je u izjavi novinarima u Banjoj Luci, nakon sastanka s članovima tog odbora, kazao i da je zatraženo da se postavi pitanje rada i ingerencija Agencije za bankarstvo RS-a, jer je to krovna institucija za kontrolu rada banaka.

Podsjetivši da je u Federaciji BiH u toku usvajanje zakona o zaštiti žiranata, koji je prilično kompatibilan sa Zakonom o izmjena i dopunama Zakona o bankama u RS, Cvjetković je dodao da se Međunarodni monetarni fond negativno izrazio o tom zakonu.

Predsjednik Odbor Narodne skupštine RS-a za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Radomir Pašić nije mogao obećati veću pomoć prevarenim žirantima.

On je, podsjetivši na male ingerencije tog skupštinskog tijela, kazao da će pokušati zaključcima da animiraju nadležne institucije u RS, među kojima i Agenciju za bankarstvo, da djeluju u pravcu zaštite i pružanja pomoći žirantima koji su prevareni.

“Nemamo nadležnosti da donosimo naredbodavne odluke, već možemo djelovati u formi usvojenih zaključaka” – dodao je Pašić.

Najavio je da će Odbor zatražiti da sudovi prema istim činjenicama, dokazima i argumentima ne donose različite presude, kao što je uočeno u sudskoj praksi, dodajući da je primijetna i neobaviještenost žiranta zbog čega često gube sudske sporove.

(VisokoIN)