Prezentovana radna verzija strategije razvoja industrije tekstila, kože i obuće

Federalna i Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa ministarstvom energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, prezentovale su radnu verziju strategije razvoja industrije tekstila, kože i obuće za period 2013.-2023. godina.

Ovaj dokument precizira buduće aktivnosti Federalne vlade koje bi trebalo da dovedu do stabilizacije u poslovanju ove privredne grane, u kojoj je na području Federacije zaposleno 20.000 ljudi, od čega na području ZDK oko 9.000.

Sektor tekstilno-kožarsko prerađivačke industrije u Federaciji BiH nije ni blizu prijeratnog nivoa. Zabrinjavaju, kaže predsjednik privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Šefkija Botonjić, podaci o poslovanju ovog sektora tokom posljednjih godina.

Razlozi su brojni za smanjen obim proizvodnje u industriji tekstila, kože i obuće sve manji, a time i broja uposlenih radnika, kaže Hrvoje Brajković, sekretar Udruženja sektora tekstilno-kožarsko prerađivačke industrije pri Federalnoj komori.

Prema riječima tehničkog direktora KTK Visoko, Merseda Šahinovića, neuređeno tržište i nelojalna konkurencija glavni su problem u radu i ovog preduzeća, u kojem je trenutno uposleno 575 radnika.
U slučaju preduzeća KTK Visoko, dodaje Šahinović, država je u nekoliko navrata finasijski pomagala u granicama svojih mogućnosti, ali to nije, niti može biti dovoljno za privrednu granu koja je godinama bila prepuštena sama sebi. Izlaz se vidi u sistemskim rješenjima, kao što je dosljedna primjena strategije razvoja, za koju se predstavnici preduzeća iz ovog sektora nadaju da neće ostati samo mrtvo slovo na papiru.

(VisokoIN/RTVZE)

Vezani članci

VISOKO: U porodičnoj kući pronađeno beživotno tijelo

VISOKOIN.COM

PROMOVISANA MONOGRAFIJA “VISOKO I OKOLINA KROZ HISTORIJU II – OSMANSKI PERIOD”

VISOKOIN.COM

Tradicionalni rafting Eko-Vikinga i otkrivanje spomen ploče Adnanu Džafiću

VISOKOIN.COM

Ekipa “Bosanskog viteza” uputila čestitku povodom Dana državnosti BiH

VISOKOIN.COM

Tarik Halilović: Opozicija je ujedinjena, građani Visokog moraju biti na prvom mjestu inače Statut neće proći

VISOKOIN.COM

Jasmin Sirčo: Arhitektura je uvijek odraz društva i konteksta iz kojeg dolazi

VISOKOIN.COM

Unesite komentar