Prihvaćena inicijativa za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) je na jučerašnjem zasjedanju prihvatila Inicijativu Senaida Begića, zastupnika Socijaldemokratske partije BiH, za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, u smislu da se umjesto trenutih 11 zavoda, predvidi formiranje jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni zavodi prestrukturirali u službe.

Zaključak, kojim Skupština ZDK pokreće Inicijativu za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, bit će dostavljen predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dalje postupanje.

Ovakvom reformom najviše koristi bi imali osiguranici, posebno u dijelu koji bi se odnosio na ukidanje velikog broja kantonalnih administrativnih barijera, došlo bi do ujednačavanja prava osiguranih lica na području cijele Federacije BiH, te se više ne bi moglo desiti da osiguranici sa jednog dijela Federacije imaju više prava od osiguranika sa drugog područja FBiH.

Ova reforma bi omogućila jedinstven način pristupa, djelovanja i poboljšanja zdravstvene zaštite na nivou FBiH. Trenutno postojeći decentralizirani i raznolik sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u BiH predstavlja poteškoću za jednak pristup zdravstvenim uslugama i zdravstvenom osiguranju za sve građane BiH.

Servisi zdravstvene zaštite, koji se pružaju osiguranicima po principu nadležnosti i registracije osiguranika u pojedinim kantonima ili entitetima, nisu prenosivi između dva entiteta, niti između kantona. Osobe zdravstveno osigurane u različitim entitetima, kao i kantonima, imaju različita prava i različit pristup zdravstvenoj zaštiti, čak iako plaćaju iste iznose doprinosa.

Formiranjem jedinstvenog Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja barem bi u FBiH došlo do ujednačavanja prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na području ovog entiteta.TOP VIJESTI

Više vijesti