da block

Pronađen srednjovjekovni zlatni prsten sa pečatom ljiljana

da block

Na lokaciji zgošćanske nekropole stećaka u Kaknju, tokom istraživanja koja su realizirana u 2012. godini, pronađeno je nekoliko veoma vrijednih artefakata.

Posebnu pažnju zaslužuje srednjovijekovni pečatni prsten sa ljiljanom. Iako u narednim danima očekujemo više informacija od naučnika o ovom prstenu, uspjeli smo saznati da se radi o pečatnom prstenu i da je izrađen od zlata i legure.

Pronađeni su i brojni drugi artefakti: klinovi, komadi keramike, gornji dio oltarne pregrade, obod keramičke posude…

Ovi pokretni arheološki nalazi će se čuvati u Muzeju grada Zenica, ali će biti vraćeni Općini Kakanj kada se steknu uslovi za deponovanje ili čuvanje, odnosno do formiranja javne muzejske ustanove na području općine Kakanj.

(VisokoIN)