da block

Protest LGBT osoba zbog ograničavanja slobode kretanja

da block

U organizaciji Sarajevskog otvorenog centra desetak mladih se okupilo danas ispred Općine Centar kako bi protestirali zbog ograničavanja slobode kretanja LGBT osobama.

Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra ističe da su se prvobitno trebali okupiti u petak ispred BBI centra i Narodnog pozorišta Sarajevo, ali im to nije dozvoljeno uz obrazloženje iz BBI i NPS da bi takvo okupljanje moglo imati negativnu konotaciju.

– Oni nam nisu dali saglasnost zbog sigurnosnih razloga, pa smo zatražili da nam objasne na koji način oni procjenjuju sigurnosnu situaciju, ali to nije učinjeno. Čak smo iz Narodnog pozorišta još dobili telefonski komentar da su transparenti koje ćemo držati neprimjereni – kazala je.

Istakla je da je problematično to što prema Zakonu o slobodi javnog okupljanja u KS jedino MUP KS može vršiti procjenu sigurnosti okupljanja, koji do sada, kako je navela, nisu nijedno njihovo okupljanje zabranili.

– Zakon na koji se poziva Općina Centar je Zakon o privremenom korištenju javnih površina na prostoru KS i on se odnosi doslovno na postavljanje stolova, tezgi, telefonskih govornica, reklamnih panoa, slobodnostojećih bašta, kioska, cirkuskih šatora, sanduka za čišćenje, klupa za sjedenje, lutrije i slično. To ukazuje na to da se uopšte ne odnosi na slobodno okupljanje građana i građanki. Dakle, korištenje javnog prostora prema ovom zakonu se odnosi na ono čime se stiče korist – kazala je Vasić.

I Liam Isić iz Sarajevskog otvorenog centra rekao je kako je u petak bilo planirano okupljanje ne samo da se ukaže na vidljivost transrodnih osoba, već da se skrene pažnja i na ljudska prava tih osoba i probleme s kojima se suočavaju u BiH.

– Performans je bio zamišljen da stojimo i držimo transparente sa natpisima kojima je objašnjeno zašto smo tu, ko su zapravo transrodne osobe, s kojim problemima se susreću i šta nam je sve potrebno u ovoj državi jer sam ja i sam transrodna osoba. Samo nam je trebalo osigurati da držimo transparente i stojimu tu nekih 15 do 20 minuta, međutim, nismo dobili saglasnost od BBI centra, Narodnog pozorišta Sarajevo, a na kraju ni od Općine Centar – rekao je Isić.

Dodao je i to da se transrodne osobe u BiH susreću s brojnim problemima, a jedan od najvećih predstavljaju nepostojeći i u određenim slučajevima neuređeni Zakoni koji se odnose na transrodne osobe.

– Jedini zakonski benefit koje transrodne osobe imaju je taj da mogu promijeniti ime bez obzira na oznaku spola u ličnim dokumentima, međutim, kada je riječ upravo u promjeni oznake spola u ličnim dokumentima onda se tranrodne osobe uvjetuju time da urade stopostotnu prilagodbu spola, a s druge strane država ne pruža mogućnost za to. Time su transrodne osobe primorane odlaziti u druge zemlje i sve troškove prilagodbe spola snose sami – istakao je.

Naveo je i problem da ih društvo diskriminira i da ne nailaze na razumijevanje.

Mišljenja je da i ovaj odgovor BBI centra i Narodnog pozorišta Sarajevo predstavlja sliku te diskriminacije jer je, smatra Isić, to osnovni razlog zašto su odbijeni i zbog čega im nije data saglasnost za okupljanje.