Protesti bespotrebni, policija u boljem položaju u odnosu na druge kategorije

Iz Saveza penzionera Federacije iznenađeni su protestima policajaca. Tvrde da policajci novim zakonom neće biti oštećeni, te da plaćeni doprinosi i godine staža, moraju biti jedino mjerilo za izračun penzija. U novom Zakonu o PIO nema povlaštenih, odnosno izdvajanja bilo koje kategorije radnika. poručuju.

Protesti policajaca potpuno su bespotrebni, smatraju u Savezu penzionera Federacije. Kategorični su da nema prepoznavanja niti jedne kategorije u novom Zakonu o PIO, koji je bodovnim sistemom jasno utvrdio kako i na koji način se izračunavaju i određuju penzije.

„ On je definisao tako da svako ko ode u penziju, penzija mu isključivo zavisi od uplaćenih doprinosa i dužine radnog staža. Nema tu nikakvih izdvajanja iz tog sistema. Ako bi bilo različito vrednovanje i poimanje onda bi taj zakon bio eventuano socijalni ili politički“, kaže za TV1 Mehmedalija Rapa, predsjednik Saveza penzionera FBiH.

Policajci koji posljednjih dana dižu svoj glas protiv predloženog Zakona, iako tvrde suprotno, neće biti oštećeni novim zakonom. Oni su upravo u mnogo povoljnijem položaju od drugih kategorija radnika.

„ Dovoljno je znati da za 30 godina radnog staža radnik sa prosječnom plaćom dobija 40 bodova, dok svi drugi radnici moraju raditi 40 godina sa prosječnom plaćom da bi dobili tih 40 bodova. Taj podatak dovoljno govori koliko je policija u povoljnijem položaju u odnosu na druge kategorije“, kaže Rapa.

Isto je i sa bodovanjem. Po novom zakonu umjesto da za svaku godinu staža dobiju jedan bod koji je 14 KM, policajci će dobijati mnogo više. Zakon o PIO ponovo će na Predstavnički dom 28.decembra, dan poslije o njemu će se izjasniti i zastupnici Doma naroda.