Putuj Evropo, nemoj više čekati na Visoko

Zasto Vi, koji ste tražili u predizbornoj kampanji da dobijete glas za Općinsko vijeće Visoko, niste rekli da ćete na početku mandata da izglasate zabranu TV prijenosa sjednica OV Visoko i da imate nakanu uskraćivanja mogućnosti da Vaš rad pratimo putem TV Visoko

PIŠE: Halim Pihljak

Svi argumenti za takvu odluku su blijedi i sramni. Vi dobro znate da je to jedan od velikih nazadaka u dostignutom stepenu demokratije i javnog rada javne institucije OV Visoko.

Takva odluka dugotrajno će imati negativan uticaj po sve u Visokom, najviše za one koji su izglasali takvu ,,sramnu odluku“. Isti će se žaliti, za kratko vrijeme, kako u sažetom izvještaju sa sjednice nije stavljen po njemu bitan detalj, naravno za sve će biti kriv autor TV reportaže.

Osnovano se formira javno mišljenje da demokratska većina ima namjeru u budućnosti raditi nešto, blago rečeno, sumnjivo, ne transparentno sa mogučnosti friziranja izvještaja sa sjednica i gušenja drugačijih argumentovanih stavova i ideja. Žalosni su argumenti pjedinih mladih ,,obrazovanih“ vijećnika kako ta odluka ima opravdanje; kako cjelovit tok sjednice nije za prijenos, kako je to sirov materijal, kako to nije za javnost (za građane), kako tu bude neprikladnih diskusija i istupa.

Argument, da se često zloupotrebljava (siluje) medijski prostor od strane: vijećnika, zastupnika sa svih nivoa vlasti, ministara, nevladinih organizacija samo je potvrda da rukovodstvo vladajuće većine nema hrabrosti dačuje drugačija mišljenja i kritike svog rada,i da ih javno podnesu, a moguće zloupotrebe spriječi putem poslovnika o radu.

Kakvi ste takvi ste, Vi ste odraz naše želje i nade, Vi ste naš javni glas i govor i po svim demokratskim standardima nemate pravo da nam uskratite mogućnost da Vas pratimo, nekorektno je što niste kazali da imate namjeru raditi poluilegalno.

Vrhunac licemjerstva i ponižavanja građana Visokog je teza kako vlast promoviše javan i transparentan rad, da svako ima pravo javno izreći svoje stavove i viđenja razvoja općine Visoko.

Uz svu ovu problematiku dobro se uklapa izreka, pa kako je ko doživi ,,Ne pada snijeg da prekrije brijeg, već da svaki vrag ostavi trag”.