Radovi u Domu izviđača u Visokom (FOTO)

Dan 13.11.2021 smo proveli u našem Domu izviđača, gdje smo radili na unaprijeđenju našeg Doma. Malo stariji su radili na postavljanju novog zida i pripremama za pregrađivanje dijela Doma i pravljenju jednog prostora u kojem će se moći izvoditi aktivnosti i koji je dosta lakše ugrijati. Mlađi dio našeg Odreda se angažovao na aktivnosti utopljavanja staklene prostorije, tj. postavljanju stiropora i izoliranju prostorije.

U narednim danima ćemo nastaviti na finom uređenju prostorija, tj. postavljanju vrata u novoj prostoriji, farbanju novog zida, radovima finog uređenja u staklenoj prostorji, a najmlađi će raditi na čišćenju prostora i pripremi za aktivnosti koje nas čekaju u ovom i narednim mjesecima. Moramo napomenuti da osim boravka u prirodi, izviđačkih disciplina naši izviđači rade i na drugim vještinama koje će upotrebljavati u svakodnevnom životu.

Ovom prilikom naši vodnici su savladavali i naučili osnove rada sa alatom i materijalom koji se koristi u ovim radovima, a u budućnosti će prenijeti stećena znanja novim generacijama naših izviđača. Ovim putem želimo spomenuti i sve koji su danas učestvovali radovima i došli do našeg dom: Muhamed Šehić, Mahir Koljenović, Edin Čišija, Adin Provalić, Esma Šahinović, Medina Šahinović, Tarik Hajro, Irfan Cikotić, Anvar Efendira, Harun Limo, Ajna Kardaš, Emina Džuđo, Emir Ganić, Mustafa Duraković, Muhamed Telalagić.

1 komentar

Adin 14. Novembra 2021. at 18:25

Bravo Decki !

Unesite komentar