Raspodjela direktorskih pozicija u zdravstvenim ustanovama u ZDK

Vlada ZDK iskoristila je nedavno usvojene izmjene osnivačkih akata te razriješila upravne odbore pet javnih zdravstvenih ustanova u ovom kantonu, koje su činili kadrovi dojučerašnje platformaške koalicije.

Upravne odbore pet javnih zdravstvenih ustanova sada čine predstavnici SDP-a, SBB-a, HDZ-a i Narodne stranke Radom za boljitak, koji su formirali novu parlamentarnu većinu u Zeničko-dobojskom kantonu. Pitanje je dana kada će novi upravni odbori imenovati nove direktore umjesto dosadašnjih, koji su kadrovi Stranke demokratske akcije.

– Još ne možemo govoriti o imenima, ali se zna da će direktori Kantonalne bolnice Zenica i Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo biti kadrovi SBB-a, Zavoda za medicinu rada i Zavoda zdravstvenog osiguranja kadrovi SDP-a, dok će Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti voditi kadar Narodne stranke Radom za boljitak – kazala je Senka Balorda, ministrica zdravstva ZDK.

Novi privremeni upravni odbori zdravstvenih ustanova odražavaju novu parlamentarnu većinu. Tako su u UO Kantonalne bolnice Zenica imenovana tri člana iz SDP-a Sejo Rožajac, Hajrudin Hečić, Jasmin Mujanović i dva iz SBB-a, Dženana Isaković i Denis Zahirović.

U UO Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti SDP ima dva, a SBB, HDZ i NSRB po jedno. Imena su: Hidajet Jabandžić, Miroslav Šišić, Amela Saračević, Jasna Obralija i Belma Kovač – Spahić.

U UO Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo su imenovana tri člana SDP-a, te po jedan HDZ-a i NSRB: Salih Tandir, Sandra Grgić, Ešref Jusufbašić, Ankica Radić i Milenko Nikolić, u UO Kantonalnog zavoda medicine rada SDP tri mjesta, SBB i HDZ po jedno: Edin Avdić, Fikret Škaljo, Izet Hasić, Zoran Rold i Refik Telalović.

U UO Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja SBB ima tri, SDP četiri, a HDZ i NSRB po jednog: Emina Huseinagić, Jasmina Mahmutović, Saša Domuz, Ahmed Dizdarević, Amir Zahirović, Oliver Radoš, Jasminka Limo, Amela Agić i Senad Ćorić.

(VisokoIN)