Razmatran prijedlog dopuna Zakona o akcizama u BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji je predložila poslanica Aida Baručija (Nezavisni blok).

Komisija za finansije i budžet dala je podršku principima predloženog zakona, dok Ustavnopravna komisija nije utvrdila njegovu usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.

Baručija je, komentirajući negativno mišljenje Ustavnopravne komisije, kazala da u ovom prijedlogu zakona nema niti jedna riječ koja nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.

Pojasnila je da se radi o izdvajanju pet posto od ukupno prikupljenih sredstava od akciza na duhan i duhanske prerađevine u fondove solidarnosti oba entiteta i Brčko Distrikta u svrhu liječenja teško oboljele djece.

Istaknula je da ne vidi šta u predloženom zakonu nije u skladu sa Ustavom BiH.

Najavila je da će, uime sve djece, ako danas “padne”, predloženi zakon preformulisati i ponovo ga dostaviti u parlamentarnu proceduru.

Poslanik Nermin Nikšić (SDPBiH), koji je član Ustavnopravne komisije, je kazao kako smatra da ovo pitanje nije ni za kakvu politizaciju.

– Siguran sam intimno, kad bi svako od nas odlučivao samostalno, da bi glasao za ovaj zakon. Mi se sada krijemo formalno-pravno iza stava Ustavnopravne komisije – naveo je Nikšić.

Poslanici su obavili raspravu i o preostalim tačkama dnevnog reda, a nakon kraće pauze izjasnit će se o svakoj od njih.