Realizovan projekat zamjene LED rasvjetnih tijela na Betonskom mostu

Grad Visoko

Grad Visoko je putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke objavio Javni poziv za odabir projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Visoko. Mjesna zajenica Željeznička stanica je aplicirala projekat Zamjena LED rasvjetnih tijela na Betonskom mostu.

Proveden je postupak javne nabavke i kao najpovoljniji ponuđač odabrana je firma „Mualvis“ Visoko. U okviru ugovorenih radova za navedeni projekat zamjenjeno je 14 rasvjetnih tijela sa novim LED rasvjetnim svjetiljkama.

Na osnovu Javnog poziva za odabir projekata mjesnih zajednica odobrena su sredstva iz Budžeta Grada Visoko. Predstavnici Grada Visoko su aktivno kooordinirali radovima i učestvovali u svim fazama realizacije ovog projekta.

Realizacija ovog projekta poboljšat će cjelokupni ambijent našeg grada i povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.