RMU Kakanj: Okolinske dozvole za tri pogona

Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je okolinske dozvole za tri pogona Rudnika mrkog uglja Kakanj – PK Vrtlište, Haljinići i Separacija, u kojima se godišnje proizvodi 1,2 miliona tona uglja.

U rješenjima dostavljenim upravi RMU Kakanj stoji da su pogoni ekološki prihvatljivi i da tehničko tehnološkim postupcima eksploatacije, čišćenja, klasiranja i miješenja uglja neće ugrožavati okoliš.

– To znači da se u Rudniku Kakanj primjenjuju i poštuju utvrđene granične zakonske vrijednosti za emisije štetnih i otpadnih materija u zrak, vodu i tlo. U sva tri rješenja sadržano je više od 50 različiti aktivnosti i mjera koje se svakodnevno prate i primjenjuju u interesu sprječavanja prekoračenja dozvoljenih emisija prašine, buke, otpadne vode i drugih negativnih utjecaja – saopćeno je iz RMU Kakanj.

Direktor Rudnika “Kakanj” Mirsad Jašarspahić, ne krije zadovoljstvo dobivanjem okolišnih dozvola.

– Odrađeno je niz usaglašavanja tehnoloških postupaka sa zakonskim propisima i zahtjevima stanovništva. Uvažili smo zahtjeve lokalne zajednice, zahtjeve dostavljane od strane Općine Kakanj Federalnom ministarstvu za okoliš i turizam i zahtjeve Radne grupe za praćenje ekološke kvalitete življenja stanovnika Kaknja. U interesu prihvatljivog okolinskog razvoja za sve zainteresirane subjekte mi smo odradili svoj dio posla i sa zadovoljstvom konstatujem da su ove tri okolišne dozvole rezultat stručnog i timskog rada u Rudniku „Kakanj“ – kaže Jašarspahić.

Dobivanju okolišnih dozvla prethodio je dug i zahtjevan put usklađivanja tehničko tehnološkog procesa na eksploataciji i preradi uglja. Utvrđivanje uvjeta za izdavanje sve tri okolišne dozvole inicirano je prije četiri godine. Desilo se to istovremeno sa početkom uvođenja integralnog sistema upravljanja kvalitetom i okolinskim upravljanjem prema standardima ISO 9001 i ISO 14001. Implementiranjem ovih standarda Rudnik Kakanj je postao prvi rudnik u Federaciji BiH sa certifikatima kvalitata i okolinskog upravljanja. To je neminovno zahtjevalo izradu Plana aktivnosti za smanjenje emisija zagađenja za Rudnik „Kakanj“ koji je dvije godine realiziran u pogonima Haljinići, PK Vrtlište i Separacija, da bi kruna svega bilo izdavanje ovih okolišnih dozvola.

(VisokoIN/BM)