Romi najviše diskriminirani i marginalizirani u BiH

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Romi su najviše diskriminirani i marginalizirani u Bosni i Hercegovini, kako društveno, ekonomski tako i politički – istaknuto je na tematskoj sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH “Položaj Romkinja u BiH” koja se održava danas u Sarajevu.

Članica Komisije Maja Gasal Vražalica rekla je da je konferencija posvećena svim Romima u BiH ali su željeli staviti naglasak na Romkinje jer se one unutar svoje populacije bore a ekstremnim siromaštvom, nasiljem u porodici, maloljetničkim brakovima, prisilnim prosjačenjem, lošim pristupom obrazovanju i nezaposlenošću.

– Članovi romskih udruženja su u svom terenskom radu došli do podataka da u BiH još ima predrasuda prema Romima u školskom sistemu i nastavnim programima, te je većina od 759 ispitane djece u Sarajevu izjavila da ne bi željeli sjediti u klupi s Romima – dodala je Gasal Vražalica.

Predsjednica udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” Indira Bajramović navela je da je u toku realizacija projekta “Dekada Roma” i da su izdvojena sredstva za poboljšanje njihovog položaja u oblasti zdravstva, stanovanja, zapošljavanja i obrazovanja, ali situacija na terenu je drugačija.

– Možemo slobodno reći da u romskim zajednicama nismo zadovoljni ni implementacijom akcionih planova ni zakonima koji nam na papiru garantuju ljudska prava koja u praksi ne možemo da ostvarimo – naglasila je Bajramović.

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton kazao je da se Romi svuda u svijetu suočavaju s diskriminacijom, uključujući i BiH, a za Romkinje je situacija još teža te je poboljšanje u pogledu političkog učešća Romkinja jedan od načina za poboljšanje njihovog položaja.

Cilj održavanja sjednice je da se učesnici kroz dva panela “Socijalna politika i njen utjecaj na život Romkinja” i “Zakonodavni okvir i mehanizmi participacije Romkinja u radnim tijelima za Rome i nacionalne manjine” upoznaju o problemima s kojim se suočavaju pripadnici te nacionalne manjine u BiH.

Na popisu 2013. manje od tri posto ili oko 96.000 stanovništva BiH izjasnilo se kao ostali, što je kategorija u koju ulazi 17 nacionalnih manjina od kojih su najbrojniji Romi.

Više vijesti