da block

Romi u BiH trpe slične torture onim iz Drugog svjetskog rata

da block

Romi u BiH danas trpe slične torture onim iz Drugog svjetskog rata, onim koje su počinjene nad romskim žrtvama holokausta, kazao je voditelj Centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje romskih nevladinih organizacija u FBiH Mujo Fafulić na današnjoj konfereciji u Sarajevu povodom Svjetskog dana Roma, 8. aprila.

Svjetski dan Roma u BiH će biti obilježen na nivou 20 općina u Federaciji BiH, kada će se sve romske nevladine organizacije angažovati da ukažu na značaj Svjetskog dana Roma.

“Ove godine prvi put Dan Roma će obilježiti Evropska delegacija, OSCE, Soroš fondacija i World Vision BiH, što je napredak, jer međunarodne organizacije osjećaju potrebu za obilježavanje ovog datuma” – akcentirao je Fafulić.

Da Romi kao zajednica u BiH trpe diskriminaciju od naroda s kojima žive, Fafulić argumentuje odbijanjem saradnje ministarstava kulture s romskim udruženjima.

“Za realizaciju projekta Svjetski dan Roma obratili smo se svim kantonalnim i entitetskim ministarstvima kulture, da daju svoju podršku, te da nam finansijski pomognu da bi se romska kulturna baština podigla na određeni nivo i da bi se smanjio procent predrasuda, za što oni nisu pokazali ni najmanji stepen interesovanja” – potcrtao je Fafulić, dodajući da su Romi najugroženija populacija na svijetu.

Obilježavanje Svjetskog dana Roma je omogućeno putem finansiranja projekta od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i djelimičnu finansijsku podršku Općine Kakanj.

Udruženja Roma iz Kantona Sarajevo 8. aprila će mirnom šetnjom kroz Sarajevo skrenuti pažnju na ovaj datum, te kratkim govorima ukazati na položaj Roma u bh. društvu.

(VisokoIN/Fena)