Naš sugrađanin Mehmed Kardaš doktorirao u Zagrebu

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu danas je doktorirao naš sugrađanin Mehmed Kardaš. Doktorska disertacija pod naslovom “Jezik i grafija Kopitarova bosanskog četveroevanđelja...