da block

Safer Demirović nije više član kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu

da block

Safer Demirović, poslanik u Predstavničkom domu BiH, obavijestio je danas ovaj dom da više nije dio Kluba poslanika SDA.

On je to obrazložio činjenicom da se u Tuzlanskom kanton udešavaju procesi i da se formira novi politički projekat čiji je on učesnik.