Safet Halilović: Samovoljna kadrovska politika u Stranci za BiH dovela do izbornog debakla

Visoki funkcioner Stranke za BiH Safet Halilović rekao je da je iznenađen neprimjerenom inicijativom Predsjedništva SBiH o njegovom isključenju iz stranke zbog navodnog kršenja statuta, programske orijentacije i djelovanja suprotnog stranačkoj politici.

On je najavio da će članovima Suda časti SBiH predočiti svu potrebnu dokumentaciju o tome kako je nakon velikog izbornog uspjeha stranke na svim nivoima vlasti 2006. godine uslijedila nedemokratska prekompozicija stranke sa faraonskim ovlašćenjima stranačkog lidera, te njegovom samovoljnom kadrovskom politikom, što je 2010. godine stranku dovelo do potpunog izbornog debakla.

“U samoizolaciji i paranoji od svega i svačega, potezanje stranačke sankcije prema meni i tjeranje političkih vještica trebalo bi valjda da posluži kao sredstvo zastrašivanja prema svima koji bi mogli da članstvu SBiH predoče punu istinu o privatizaciji stranke, njenom autokratskom vođenju i zloupotrebi za lične svrhe uzurpatorske grupe, te dovedu u pitanje politički legitimitet i legalitet ove interesne grupe u stranci, koju su oni praktično rasturili”, naveo je Halilović u saopštenju medijima.

On je naglasio da je o svemu ovome spreman da sudu časti SBiH predoči odgovarajuću dokumentaciju, kao i o tome kako su i časni akademici Ivan Štraus, Mustafa Imamović, Enes Karić i mnogi drugi, kao potpredsjednici SBiH, bili jednokratno politički upotrebljeni, a zatim maknuti netragom sa političke scene.

Predsjedništvo SBiH je na sjednici održanoj 2. marta donijelo Odluku o pokretanju inicijative prema Sudu časti SBiH za opoziv i isključenje iz stranke Safeta Halilovića zbog kršenja Statuta, Programske orijentacije SBiH, djelovanja i postupaka suprotno generalnoj politici stranke i neizvršavanju obaveza člana SBiH.

Predsjedništvo SBiH zadužilo je stranački Sud časti da hitno provede statutom predviđenu proceduru za isključenje Safeta Halilovića iz članstva SBiH.

(VisokoIN.com/Srna)